Саламаха Мар’яна Ярославівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: maryana.salamakha@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Термінологія:
  • структура та семантика терміна
  • способи утворення термінів
  • парадигматичні відношення в термінології

Курси

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Саламаха М. Я. Англомовна терміносистема охорони довкілля: структура, семантика, прагматика [Текст] : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Саламаха Мар’яна Ярославівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – 20 с.

Вибрані статті:

Саламаха М. Я. Абревіатури в англомовній терміносистемі охорони довкілля / Саламаха М. Я. // Іноземна філологія. – 2019. – Вип. 132. – С. 35–44.
Salamakha M. Y. Parallel Solution of Dynamic Elasticity Problems / Ivan Dyyak, Vitaliy Horlatch, Marianna Salamakha // Advances in Design, Simulation and Manufacturing II, Proceedings of the 2nd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2019, June 11–14, 2019, Lutsk, Ukraine. – Р. 562–571. (Scopus)
Salamakha M. Y. Charge Transport in Porous Silicon/Graphene-Based Nanostructures I. B. Olenych, L. S. Monastyrskii, O. I. Aksimentyeva, L. Orovcík, M. Y. Salamakha // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2018. – Vol. 673. – Number 1. – Р. 32–38. (Scopus)
Salamakha M. Y. Secondary Nomination as the Way of English Environmental Term-Formation / M. Ya. Salamakha // Science and Education a New Dimension. Philology, V(32) Issue: 122, 2017 – P. 70-73.
Саламаха М. Я. Основні етапи становлення англомовної термінології охорони довкілля / М. Я. Саламаха / Наукові записки (Кіровоградський державний педагогічний університету імені Володимира Винниченка). Серія: Філологічні науки – 2017. – Вип. 154 – С. 589–593.
Саламаха М. Я. Інваріантне значення англомовних термінів охорони довкілля / М. Я. Саламаха / Наукові записки Тернопільський національний педагогічний університету імені Володимира Гнатюка). Серія: Мовознавство – 2016. – Вип. 1 (25) – С. 95–101.
Саламаха М. Я. Загальнонаукова методологія дослідження англомовних термінів охорони довкілля / М. Я. Саламаха / Наукові записки Острозької академії. Серія “Філологічна” – 2016. – Вип. 63. – С. 172–175.
Саламаха М. Я. Терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови / М. Я. Саламаха / Одеський лінгвістичній вісник – 2016. – Вип. 8. – С. 46–50.
Саламаха М. Я. Англомовний термін сфери охорони довкілля та його базові ознаки / М. Я. Саламаха // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія “Філологічна” – 2014. – Вип. 45. – С. 49-52.
Саламаха М. Я. Семантичний процес метонімізації англомовного терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Вісник Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка – 2013. – Вип. 14 (273). – С. 220–226.
Саламаха М. Я. Антонімія у парадигматичних відношеннях англомовної термінології сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка – 2013. – Вип. 2(68) – С. 220–223.
Саламаха М. Я. Синонімічні відношення в англомовній термінології сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавництво ЧНУ, 2013. – Вип. 653. Германська філологія. – С.127–133.
Саламаха М. Я. Метафоризація як продуктивний спосіб утворення англомовного терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : Серія: Філологічні науки (мовознавство) – 2013. – Вип. 115 – С. 427–432.
Саламаха М. Я. Морфемна структура англійського терміна сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Мовні і концептуальні картини світу – 2012. – Вип. 43 – Частина 4 – С. 27–32.
Саламаха М. Я. Англійський термін сфери охорони довкілля: структурний підхід / М. Я. Саламаха // Іноземна філологія – 2012. – Вип. 124 – С. 74–81.
Саламаха М. Я. Структурна класифікація англійських двокомпонентних термінологічних словосполучень сфери охорони довкілля / М. Я. Саламаха // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Серія: Філологічні науки – 2012. – Вип. 22(247) – С. 210–215.

Посібник:

Саламаха М. Я. English for Students Majoring in Tourism Studies (Англійська мова для студентів спеціальності «Туризм») : навч. посіб. / Саламаха М. Я., Котловський А. М. ‒ Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. ‒ 340 c. – 340 с.
Саламаха М. Я. English for Students of Ecology : навч. посіб. / Н. Микитенко, Н. Рубель, М. Саламаха. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, ТМ «Вектор», 2011. – 208 с.

Біографія

2016 диплом кандидата філологічних наук (10.02.04 – «германські мови», м. Львів)
2006 диплом магістра (з відзнакою) Львівського національного університету імені Івана Франка (філолог, викладач англійської мови та літератури)

Професійна діяльність:

2017 – дотепер доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів  факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
2009 – 2017 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка
2001 – 2006 cтудентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Різне

Участь в конференціях:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Комунікація у сучасному соціумі”, 8 червня 2018 року.  – Львів, ЛНУ імені Івана Франка.
VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість», 3-4 квітня 2014 р. – Національний університет «Острозька академія».
Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес», 4-5 жовтня 2013 р. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Ключові проблеми сучасної германської та романської філологій», 23−24 травня 2013 року. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан та перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу», 17 травня 2013 року. – Житомирський державний університет імені Івана Франка.
VIІ Міжнародна наукова конференція, присвячена вшануванню пам’яті доктора філологічних наук, професора В. В. Левицького «Актуальні проблеми германської філології та прикладної лінгвістики», 7-8 травня 2013 року. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
VІI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 28-29 березня 2013 року. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (КДПУ).
Міжнародна наукова конференція «Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність», 18 жовтня 2012 року. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
VI Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства», 14-16 вересня 2012року. – база спортивно-оздоровчого табору „Гарт” ВНУ імені Лесі Українки (озеро Світязь).
Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені Івана Франка, – 30 січня 2011 року. – Львів.
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті академіка АН ВШ України, доктора філологічних наук, професора, Заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка Катерини Яківни Кусько «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття», 24-25 листопада 2011 року. – Львів.
ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи», 18-19 листопада 2011 р. – Львів.

Розклад