Шпак Ольга Андріївна

Посада: доцент кафедри англійської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-04

Наукові інтереси

• Functional syntax
• Cognitive grammar

Teaching experience
• Theory of grammar (morphology and syntax)
• British area studies
• TEFL

Supervision of dissertations
• Official opponent of the dissertation for the degree of the Candidate of Science
• Holyk S.M. « Особливості функціонування префіксальної номінації у сучасній англійській мові» – Lviv, 2001/

Specialist and accreditation boards
• Scientific secretary of the specialist board for awarding the degree of the Candidate of Science
• Member of state examination board for bachelor exams at Lviv National University
• Chairman of state examination boards at Lviv Banking University and at the Institute of Tourism

Professional organizations
• Shevchenko Scientific Society,
• IATEFL , Ukraine

Papers read at conferences in Ukraine
• Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі Lviv 1994
• Проблеми української науково-технічної термінології Lviv 1994
• Міжнародна конференція викладачів англійської мови як іноземної Lviv 1995
• Лінгвометодичні концепції навчання мови для спеціальних цілей Kyiv 1995
• Лексикографічні та методичні концепції викладання чужоземних мов у вищому технічному навчальному закладі Lviv 1996
• Міжнародна конференція викладачів англійської мови як іноземної Vinnytsia 1998
• Компютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах Lviv 1998
• Всеукраїнська конференція викладачів англійської мови як іноземної Lviv 2001
• Актуальні проблеми романо-германськох філології в Україні та Болонський процес Tchernivtsi, 2004 Пріоритети германського та романського мовознавства Lutsk 2006
• Семантика мови і тексту – Івано-Франківськ, 2006р.
• Пріоритети германського та романського мовознавства Lutsk 2007
• Пріоритети германського та романського мовознавства Lutsk 209
• Пріоритети германського та романського мовознавства Lutsk 2011

Papers read at international conferences
Проблемы научно-технического перевода Gorky 1989
11-th International Conference on the EARLI Special Interest Group on Writing. Lund University, 2008

Курси

Публікації

1. Нульова форма дієслова в синтаксичному процесі суміщення – Lviv, 1987
2. Асииметрія мовного знаку та її роль в еволюції мови – Lviv, 1995
3. Мова і теорія ймовірності- – Vinnytsia, 1998
4. Методика викладання граматики з когнітивної точки зору – Lutsk, 2006
5. Допоміжні дієслова DO, BE в контексті когнітивної граматики. – Ivano-Frankivsk, 2006.
6. Семантична структура теперішнього доконаного часу – Lutsk: 2007
7. Promoting Effective Writing through Computer Environmentth International SIG writing Conference. – Lund University, 2008. .
8. Синтаксичний процес суміщення з погляду актуального членування речення слова – Lviv:, 2008. –
9. Концептуальний зміст допоміжного дієсловa HAVE – Lutsk:, 2009.
10. Функціональна перспектива речень з парентезою // “Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес”: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Рута, 2004. –  С.302-304
11. Теперішній простий час у концепції когнітивної граматики // Науковий вісник     Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). –  Луцьк, 2011. –  №3,  Ч.1. – С.208-213.
12. Теперішній тривалий час у контексті когнітивної граматики // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Луцьк, 2013. – №17. – С.125-130.
13. Теперішній тривалий час імперфектних дієслів // Non Progredi Est Regredi. Збірник на пошану Паславської Алли Йосипівни. – Львів: Паїс, 2013. – С. 309-314.

Біографія

• Graduation Degree (MA equivalent) , …………., Ivan Franko Lviv State University /IvanFranko National University in Lviv 1971
• Candidate of Science (10.02.04 Germanic Languages), Lviv 1990…………………
• Associate Professor 1993

Professional experience
1994- present Associate Professor, Department of English Philology
1990-1994 Associate Professor, Department of Foreign Languages, National University Lvivska Polytechnika
1974-1990 Lecturer, Department of Foreign Languages, Lviv State Polytechnic Institute

Методичні матеріали

Нормативні курси:
Теоретична граматика – 4-ий курс
Іноземна мова – 5-ий курс,  класична філологія
Іноземна мова – 6-ий курс,  класична філологія
Проблеми когнітивної лінгвістики – 1-ий курс магістри, філологія

 

Вибіркові курси:
Педагогічна граматика – 1-ий курс магістри, середня освіта.

Розклад