Смолікевич Надія Романівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-44-54

Електронна пошта: nadiya.smolikevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Публікації

Автореферат дисертації:

Смолікевич Н. Р. Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Надія Романівна Смолікевич; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – 24с.

Вибрані статті:

Smolikevych N. Psychologo-pedagodical basics for ensuring international students’ successful studying results / Nadiya Smolikevych, Iryna Turchyn, Olesya Boyko // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Вип. 35. – 2021. – С. 176–185.
Smolikevych N. US Universities Socio Cultural and Academic Support for International Students / Nadiya Smolikevych, Iryna Turchyn, Nataliya Mukan, Ivanna Huziy, Olena Nevmerzhytska // Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – Vol. 12. – No. 7. – 2021. – P. 777–788.
Смолікевич Н. Неформальна освіта дорослих у науково-педагогічній спадщині Пауло Фрейре / І. Турчин, Н. Смолікевич // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. – Вип. 48. – C. 207–214.
Smolikevych N. Foreign students’ adaptation challenges in the US Universities / N. Smolikevych, I. Turchyn, T. Horokhivska // Human studies. Series of Pedagogy. – 2020. – Vol. 10. – Iss. 42. – P.  76–86.
Смолікевич Н. Р. Foreign students’ common studying problems in universities in Ukraine / Н. Р. Смолікевич, Г. В. Цегелик, О. Р. Дунець // Молодий вчений. – 2020. – Вип. 3 (79). – С. 419–423
Смолікевич Н. Р. Соціокультурний та академічний аспекти адаптації іноземних студентів в університетах України / Надія Смолікевич, Наталія Мукан, Людмила Левицька, Ольга Шумська // Молодь і ринок. – 2020. – № 2/181. – С. 65–70.
Смолікевич Н. Р. Teaching a Professional Foreign Language to Specialists in Various Industries / Svitlana V. Namestyuk, Nadiya R. Smolikevych, Nataliya Bytsko, Kateryna I. Zaitseva, Olena O. Orlova // International Journal of Higher Education. – 2020. – Vol. 9. – № 7. 2020. – P. 59 –72
Natalia Zhyhaylo
Roksolana Karpinska
Nadiya Smolikevych
Marta Kravchyk
Vitalii Lunyov
Psychology of Business, Leadership and Communication as a perspective scientific direction in Ukraine and Europe / Natalia Zhyhaylo, Roksolana Karpinska, Nadiya Smolikevych, Marta Kravchyk, Vitalii Lunyov //  International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). – 2019. – Vol. 8. – Iss.-4S. – P. 98–102.
Смолікевич Н. Р. Internationalization features of US higher education / Nadiya Smolikevych, Nadiya Chernozubova // Молодий вчений. – 2019. – Вип. 10 (74). – Ч. ІІ. – С. 259–263
Смолікевич Н. Р. Педагогічні теорії фасилітації процесу адаптації студентів до університетського середовища / Н. Р. Смолікевич // Молодий вчений. – 2017. – № 11 (51). – С. 430–435.
Смолікевич Н. Р. Теоретико-методологічні основи адаптації іноземних студентів до сучасного академічного середовища / Н. Р. Смолікевич // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали  Всеукраїнської наукової конференції. – 2017. Т. І. – С. 26–29.
Смолікевич Н. Р. Академічна мобільність як один із головних сучасних викликів вищої освіти України / Н. Р. Смолікевич // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., 2017. – Т. ІІ. – С. 5–8.
Смолікевич Н. Р. Методика формування професійної комунікативної компетенції з іноземних мов / Н. Р. Смолікевич // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 140. – С. 78–83.
Смолікевич Н. Р. Фінансова допомога іноземним студентам як мотиваційний чинник у виборі вищого навчального закладу США / Н. Р. Смолікевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1. Том VIІ (58). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2015. – Вип. 35. – С. 217–224.
Смолікевич Н. Р. Важливість знань англійської мови для успішної адаптації у навчальному середовищі США / Н. Смолікевич // Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей. – Львів : ЛьвДУВС, 2015. – С. 135–139.
Смолікевич Н. Р. Роль консультаційних центрів та освітніх організацій у стратегіях рекрутської діяльності США на глобальному ринку іноземних студентів / Н. Р. Смолікевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1. Том І (52). Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2014. – Вип. 5. – С. 351–358.
Смолікевич Н. Р. Викладач у системі університетської освіти : штрихи до професійно-педагогічного портрету / Н. Смолікевич // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2009. – № 25 (4). – С. 40–47.
Смолікевич Н. Р. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізаційних процесів: сучасний стан і перспективи / Н. Р. Смолікевич //  Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – 2009. – № 5 (155), Т. І. – С. 380–385.
Смолікевич Н. Р. Вища освіта США: організаційно-педагогічні аспекти привабливості для студентів-іноземців / Н. Смолікевич // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – 2008. – № 23. – С. 194–202.
Смолікевич Н. Р. Мова як засіб забезпечення культурно-навчальної адаптації іноземних студентів в університетах США / Н. Смолікевич // Вісник Львівського університет. Серія педагогічна. – 2008. – № 24. – С. 238–244.

Біографія

1996 диплом спеціаліста (з відзнакою) факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю класична філологія.

Кваліфікація – філолог. Викладач класичних мов. Викладач англійської мови.

Професійна діяльність:

2018 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2017 – 2018 старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ
2006 – 2018 викладач кафедри іноземних мов Львівського державного університету внутрішніх справ
1996 – 2006 Викладач англійської мови у Львівському державному медичному коледжі імені Андрея Крупинського
1991 – 1996 студентка факультету іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка

Розклад