Сташків Галина Іванівна

Наукові інтереси

сучасні напрямки в перекладознавстві, прагматика, соціолінгвістика, переклад для масових комунікацій, підготовка перекладачів

Курси

Публікації

Статті:

 1. Сташків Г. Комічне у телепродукції: перекладознавчий аспект / Г. Сташків // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2011. – № 14. – с. 304–308.
 2. Stashkiv H. Audiovisual Translation as Power Play / H. Stashkiv // New Points of View on Audiovisual Translation and Media Accessibility. – Peter Lang, 2015. – p. 21–31.

Переклади:

 1. Voloshyn L. Summary / Л. Волошин. Автопортрети О. Новаківського; пер. з укр. Безух Г. – Львів: Свічадо, 2004. – с. 147–148.
 1. Yatsiv R. Franko–Beznisko Time and Space Dialogue around Moses / Ivan Franko Moses Іван Франко Мойсей; пер. з укр. Сташків Г. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – с. 303–311.
 2. Брокетт О. Ґ., Гілді Ф. Ґ./ Оскар Ґ. Брокетт, Франклін Ґ. Гілді. Історія театру; пер. з англ. Дитина Т., Козак Н., Лелів Г., Сташків Г. – Львів : Літопис, 2014. – 730 с.
 3. Гел Фостер. Якісні медіа через призму американського та японського досвідів. Медіакритика, № 11. Львів, 2005. С. 38-41.
 4. Ґатто Дж. Т. Зброя масового навчання / Дж. Т. Ґатто Дж. Т. Зброя масового навчання; пер. з англ. Сташків Г. – Львів: Літопис, 2016. – 210 с.
 5. Жак Лакан. Діалектика бажання і вимоги. (перекл. Г. Безух) Часопис „Ї”, № 33, 2004. с. 43-47.
 6. Каган Роберт. Про рай і владу / Р. Каган. Про рай і владу; пер. з англ. Безух Г. – Львів, 2004.
 7. Лідія Фєсєнкова. Глобальний еволюціонізм як світогляд. (перекл. Г. Безух) Часопис „Ї”, № 34, 2004. С. 58-63.
 8. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації; пер. з англ. Возьна О., Сташків Г. – Львів : Літопис, 2010. – 368 с.
 9. Найдан М. Від Гоголя до Андруховича / М. Найдан; пер. з англ. Безух Г., Рябчук М., Зубрицька М., Лучук О., Олійник М., Тацяк О. – Львів : Піраміда, 2017. – 222 с.
 10. Найдан М. Пишучи Бога / Б.-І. Антонич // Велика гармонія. – Львів: Літопис, 2007. – с. 19–24.
 11. Пауер С. На гребені полум’я / С. Пауер. На гребені полум’я; пер. з англ. Лелів Г., Сташків Г., Григоренко Ю. – Львів : Літопис, 2014. – 632 с.
 12. Тіндалл Дж. Б. Історія Америки / Тіндалл Дж. Б., Шай Д. Е. Історія Америки; пер. з англ. Притула Л., Сташків Г., Щур О. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.
 13. Тровер Філіп. Модернізм у церкві / Ф. Тровер. Модернізм у церкві; пер. з англ. Безух Г. – Львів, 2005. – 84 с.
 14. Шварц С. Моральна проблематика аборту / С. Шварц. Моральна проблематика абору; пер. з англ. Безух Г. – Львів: Колесо, 2008. – 306 с.
 15. Яворський М. Поцілунок лева / М. Яворський. Поцілунок лева; пер. з англ. Безух Г. – Львів: Піраміда, 2006. – 264 с.

Біографія

2004 р – закінчила магістратуру на кафедрі перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.
2004 р. – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.

Курси: англійська мова як основна, англійська мова як іноземна, практика письмового перекладу, граматичні проблеми перекладу, практичні заняття зі стилістики, теорії перекладу, контрастивної граматики.

Мови: російська, англійська, французька.

Розклад