Сташків Галина Іванівна

Наукові інтереси

сучасні напрямки в перекладознавстві, прагматика, соціолінгвістика, переклад для масових комунікацій, підготовка перекладачів

Курси

Публікації

Статті:

  1. Сташків Г. Комічне у телепродукції: перекладознавчий аспект / Г. Сташків // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2011. – № 14. – с. 304–308.
  2. Stashkiv H. Audiovisual Translation as Power Play / H. Stashkiv // New Points of View on Audiovisual Translation and Media Accessibility. – Peter Lang, 2015. – p. 21–31.

Переклади:

1. Voloshyn L. Summary / Л. Волошин. Автопортрети О. Новаківського; пер. з укр. Безух Г. – Львів: Свічадо, 2004. – с. 147–148.

2. Yatsiv R. Franko–Beznisko Time and Space Dialogue around Moses / Ivan Franko Moses Іван Франко Мойсей; пер. з укр. Сташків Г. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – с. 303–311.

3. Баррон Р. Е. Католицизм / Р. Е. Баррон ; пер. з англ. Сташків Г. – Львів : Свічадо, 2020. – 272 с. (авторських аркушів – 11. Формат 70х100/16)

4. Браун Крейґ. Ілюстрована історія Канади / К. Браун; пер. з англ. Сташків Г. – Львів: Літопис, 2019. – 704 с.

5. Брокетт О. Ґ., Гілді Ф. Ґ./ Оскар Ґ. Брокетт, Франклін Ґ. Гілді. Історія театру; пер. з англ. Дитина Т., Козак Н., Лелів Г., Сташків Г. – Львів : Літопис, 2014. – 730 с.

6. Гел Фостер. Якісні медіа через призму американського та японського досвідів. Медіакритика, № 11. Львів, 2005. С. 38-41.

7. Ґатто Дж. Т. Зброя масового навчання / Дж. Т. Ґатто Дж. Т. Зброя масового навчання; пер. з англ. Сташків Г. – Львів: Літопис, 2016. – 210 с.

8.  Лакан. Діалектика бажання і вимоги. (перекл. Г. Безух) Часопис „Ї”, № 33, 2004. с. 43-47.

9.  Жити разом: поєднання різноманіття і свободи в Європі ХХІ століття. Доповідь групи видатних осіб Ради Європи / Пер. з англ. Лелів Г., Комарницький М. Сташків Г. – Львів : Літопис, 2011. – 112 с.

10.  Каган Роберт. Про рай і владу – пер. з англ. Безух Г. – Львів, 2004.

11. Лідія Фєсєнкова. Глобальний еволюціонізм як світогляд. (перекл. Г. Безух) Часопис „Ї”, № 34, 2004. С. 58-63.

12. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації; пер. з англ. Возьна О., Сташків Г. – Львів : Літопис, 2010. – 368 с.

13. Найдан М. Від Гоголя до Андруховича / М. Найдан; пер. з англ. Безух Г., Рябчук М., Зубрицька М., Лучук О., Олійник М. – Львів : Піраміда, 2017. – 222 с.

14. Найдан М. Пишучи Бога / Б.-І. Антонич // Велика гармонія. – Львів: Літопис, 2007. – с. 19–24.

15. Олсон К. Е. Католицизм. Навчальний зошит / К. Е. Олсон ; пер. з англ. Сташків Г. – Львів : Свічадо, 2020. – 246 с. (авторських аркушів – 31,62. Формат 60х84/8)

16. Пауер С. На гребені полум’я / С. Пауер. На гребені полум’я; пер. з англ. Лелів Г., Сташків Г., Григоренко Ю. – Львів : Літопис, 2014. – 632 с.

17. ПІЛОТНИЙ ПРОЄКТ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНОГО БЛОКУ ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ (ESIG BB) / пер. з англ. Сташків Г. – Київ : УЦЄП, 2021. – 53 с.

18. Тіндалл Дж. Б. Історія Америки / Тіндалл Дж. Б., Шай Д. Е. Історія Америки; пер. з англ. Притула Л., Сташків Г., Щур О. – Львів : Літопис, 2010. – 904 с.

19. Тровер Філіп. Модернізм у церкві / Ф. Тровер. Модернізм у церкві; пер. з англ. Безух Г. – Львів, 2005. – 84 с.

20. Шай Девід. Історія Історія Америки; пер. з англ. Габлевич М., Сташків Г., Лелів Г., Ящук А.. – Львів : Літопис, 2023. – 1112 с.

21. Шварц С. Моральна проблематика аборту / С. Шварц. Моральна проблематика абору; пер. з англ. Безух Г. – Львів: Колесо, 2008. – 306 с.

22. Ґордон Джеймс. Трансформація травми / Дж. Ґордон. Трансформація травми; пер. з англ. Сташків Г. – Львів : Літопис, 2023. – 330 с.

Біографія

2004 р – закінчила магістратуру на кафедрі перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.
2004 р. – асистент кафедри перекладознавства та контрастивної лінгвістики ім. Г. Кочура.

Курси: англійська мова як основна, практика перекладу з основної мови.

Мови: російська, англійська, французька.

Розклад