Вихрущ Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: nataliia.vykhrushch@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • методика викладання англійської мови у вищих і середніх навчальних закладах;
  • іншомовна підготовка майбутніх фахівців природничого напряму;
  • галузеві термінології;
  • зміст освіти.

Вибрані публікації

Автореферат дисертації:

Вихрущ Н. Б. Розвиток теоретичних засад змісту освіти в середніх школах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / Н. Б Вихрущ. – Львів, 2020. – 20 с.

Вибрані статті:

Вихрущ Н. Б. Підготовка студентів медичних університетів до спілкування з дітьми з особливими потребами / А. В. Вихрущ, Н. Б. Вихрущ, І. Д. Драч, О. М. Христенко // Медична освіта – 2021. – № 1. – С. 75–83.
Vykhrushch N. Determining the Main Components of the Formation of Professional Competence for Students / M. Kryshtanovych, L. Zyazyun, N. Vykhrushch, I Huzii, O. Kalinska // LAPLAGE EM REVISTA. – 2021. Vol. 7. – No. 3B. – P. 1–8.
Vykhrushch N. Characteristics of Secondary Schools Curriculum in Ukraine in the 2nd half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries / N. Vykhrushch // Scientific Heritage. Budapest. – 2019. – Vol. 2 (No 39). – P. 29-31.
Vykhrushch N. The Evolution of Secondary School Reforms in Ukraine in the 2nd Half of the 19th – the Beginning of the 20th Centuries / N. Vykhrushch // Intellectual Archive. Toronto. – 2018. – Vol. 7 (No 4) . – P. 67-76. 
Вихрущ Н. Б. Практичне спрямування дисциплін математичного циклу в середніх школах України на початку ХХ століття. / Н. Б. Вихрущ // Педагогіка вищої та середньої школи: збірник наукових праць Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 36. С. 465–469.
Вихрущ Н. Б. Особливості викладання географії у середніх школах України в 1890–1914 рр. / Н. Б. Вихрущ // Витоки педагогічної майстерності: збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – 2012. – Вип. 9. – С. 29–34.
Вихрущ Н. Б. Історичний досвід викладання французької мови у середніх школах України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття / Н. Б Вихрущ //  Гуманітарні аспекти формування особистості: збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 27 квітня 2012 р). – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. –  С. 431-439.

Наукова біографія

2003 диплом спеціаліста Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)». Кваліфікація – Філолог. Викладач англійської мови та літератури.

Професійна діяльність:

2003 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
1997 – 2003 студентка факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Розклад