Яців Зоряна Степанівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Електронна пошта: zoriana.yatsiv@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

  • аналіз дискурсу;
  • валеологічний дискурс;
  • лінгвістична генологія;
  • медійні тексти за тематикою “Здоровий спосіб життя”;
  • лінгвопрагматика, візуальна комунікація.

Вибрані публікації

Яців З. С. До питання ідентифікації авторської колонки як публіцистичного жанру / З. С. Яців // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 34. Том 5. – С. 190-195
Яців З. С. Валеологічний дискурс: конститутивні параметри / З. С. Яців // Іноземна філологія / За ред. Т. Яхонтової. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – Випуск 133. – С. 141-152
Яців З. С. Прагмастилістичні особливості текстів на валеологічну тематику / З. С. Яців // Іноземна філологія / За ред. А. Паславської. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – Випуск 127. Том 1. – С. 73-79
Яців З. С. Структурно-семантичні особливості текстотипу “Питання/Відповідь” за тематикою “Здоровий спосіб життя” / З. С. Яців // Вісник Львівського університету / За ред. Р. Помірка. – Львів: Львівський національний університет імені івана Франка, 2014. – Випуск 22. – С. 9-16. – Серія іноземні мови.

Наукова біографія

2007 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (англійська)». Кваліфікація – магістр філології, викладач англійської та німецької мов та світової літератури

Професійна діяльність:

2021 – дотепер асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2016 – 2021 аспірант кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2007 – 2016 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів ЛНУ ім. І. Франка
2002 – 2007 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Методичні матеріали

Методичні вказівки з англомовної письмової комунікації для аудиторної та самостійної роботи студентів природничих спеціальностей / Уклали: Т. В. Яхонтова, Г. Т. Крижанівська, З. С. Яців. – Львів, 2016. – 80 с.

Розклад