Зубченко Святослав Віталійович

Посада: доцент кафедри класичної філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-38

Електронна пошта: svyatoslav.zubchenko@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: litcentr.in.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Індоєвропейські мови. Теорія аргументації та психологія публічних виступів. Сучасні методи викладання іноземних мов. Порівняльне мовознавство. Переклад.

Курси

Публікації

 1. Зубченко С.В. Реалізація концепту «Жертва» у творах Гомера та Геродота / С.В. Зубченко // Студентські наукові записки. – 2009. – №2. – 45-49.
 2. Зубченко С.В. Засоби урізноманітнення мови у тексті «Історії» Геродота (на матеріалі IV книги) / С.В. Зубченко // Матеріали ІІ Міжнар. конф. «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов». – Житомир, 2010. – С. 101-102.
 3. Зубченко С.В. Художні засоби формування ідіостилю Геродота (на основі IV книги «Історії») / С.В. Зубченко // Матеріали Всеукр. наук. студ. конф «Зіставне вивчення германських та романських мов і літератур». – Донецьк, 2009. – С. 168-169.
 4. Зубченко С.В. Концепт «жертва» у IV книзі «Історії» Геродота / С.В. Зубченко // Матеріали Міжнар. студ. наук. конф. «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу». – Львів, 2009.
 5. Зубченко С.В. Лексико-семантична група речовинних іменників на позначення рідин у давньогрецькій та новогрецькій мовах (етимологічний, формально-граматичний та лексико-семантичний аспекти) / С.В. Зубченко // Матеріали Міжнар. студ. наук. конф. «Актуальні питання лінгвістики, світової літератури та художнього перекладу». – Львів, 2010. – С. 29-30.
 6. Зубченко С.В. Антитеза як домінантна ознака ідіостилю Геродота / С.В. Зубченко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №5. – С.42-46.
 7. Зубченко С.В. Антитеза як засіб репрезентації ментальної моделі Геродота / С.В. Зубченко //Науковий вісник Чернівецького університету. – 2011. – №565. – С. 42-46.
 8. Зубченко С.В. Роль гри у викладанні іноземної мови / С.В. Зубченко // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Ціннісні орієнтації фахівця у контексті професійної підготовки: міждисциплінарний аспект». – Львів: ФОП Корпан, 2011. – С. 36-38.
 9. Зубченко С. В. Мотивація до вивчення латинської мови / С. В. Зубченко // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні інновації у фаховій освіті». – Львів: ФОП Корпан, 2011. – С. 19-20.
 10. Зубченко С.В. Структура простої антитези в тексті «Історії» Геродота / С. В. Зубченко // Наукові записки. – 2012. – № 105(2). – С.203-206
 11. Зубченко С.В. Проста антитеза в тексті «Історії» Геродота / С. В. Зубченко // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ Франка за 2011 р.. – 2012. – С. 42-43.
 12. Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу. – 2012. – № №38. – С. 141-145.
 13. Зубченко С. В. Двочленна антитеза у тексті «Історії» Геродота: особливості зовнішньої та внутрішньої структури / С. В. Зубченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – №19 (268). – С. 154-159.
 14. Зубченко С. В. Синтактико-стилістичні структури як засіб досягнення ефективності аргументації в полілозі Ксеркса з перською знаттю (на матеріалі «Історії» Геродота) / С. В. Зубченко // Молодий вчений №10(13) – Херсон, 2014. – С. 40-46.
 15. Zubchenko S.V. Antithesis and background syntactic and stylistic argumentation devices in the discussion of happiness between Croesus and Solon in the History by Herodotus / S.V. Zubchenko // Новый университет №8-9. – Йошкар-Ола, 2014. – С. 21-27
 16. Зубченко С. Особливості виокремлення типів мовлення в аргументації Геродота // Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов ЛНУ Франка за 2015 р. – 2016. – С. 11.
 17. Зубченко С. В., Трусова А. П. Функціонування іменників на позначення фруктових дерев у сучасній та давньогрецькій мовах / А. Трусова // Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії : матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 13-14 жовтня 2017 р. –  Львів :  ГО «Наукова філологічна організація “ЛОГОС”, 2017.  – С.127–130.
 18. Зубченко С.В. Засоби досягнення ефективності аргументації у тексті «Історії» Геродота (на матеріалі монологу Артемісії) / С.В. Зубченко // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки: проблеми та перспективи №1. – Львів-Кельце, 2017. – С. 331-335
 19. Зубченко С.В. Характеристика монологічної аргументації в тексті «Історії» Геродота та засобів її підсилення / С.В. Зубченко // Молодий вчений №1 (53). – Одеса, 2018. – С. 711-718
 20. Зубченко С.В. До питання визначення жанру «Історії» Геродота. Молодий вчений. 2020. №6(82). С. 381-385.
 21. Зубченко С.В. Переклад творів античних авторів від Революції Гідності до повномасштабного вторгнення Росії. Молодий вчений. 2022. №7(107). С. 62-65.
 22. Зубченко С.В. Стратегії та засоби переконування у діалозі Креза і Солона про щастя в І книзі «Історії» Геродота. Голоси та відлуння античності. Donum natalicium Andreae Sodomorae. Матер. Всеукр. наук. конф. (Львів, 16 грудня 2022 р.). – Львів, 2023. – С. 51-59.

Біографія

1995-2005   Львівська середня загальноосвітня школа № 8 з поглибленим вивченням німецької мови 

вересень 2005 – липень 2010  Львівський національний університет ім. І. Франка (факультет іноземних мов, кафедра класичної філології,  диплом з відзнакою (Викладач латинської, старогрецької, грецької мови та літератури. Викладач німецької мови))

вересень 2008-липень 2014 Львівський національний університет ім. І. Франка (юридичний факультет, кафедра кримінального права)

листопад  2010 – листопад 2013 Львівський національний університет ім. І. Франка (аспірант денної форми кафедри класичної філології ЛНУ Франка)

Стажування:

2008 стажування в університеті міста Яніна (Греція)

2009 стажування в університеті ім. Аристотеля у Салоніках (Греція)

2012 стажування в інституті балканських студій у Салоніках (Греція)

2019 участь в програмі Frankfurt international Translators Program –14-18 жовтня 2019 Франкфурт (Німеччина)

2023 захист дисертації на здобуття ступеня кандидата філологічних наук на тему «Синтактико-стилістичні засоби аргументації в «Історії» Геродота» за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови

Різне

Переклади:

 1. Ріцос Я. [переклад з новогрецької С. Зубченка] вибрані поезії надруковані на сторінках роману Еви Гати «Бланік Відчиняє двері», Львів: БаК, 2010.
 2. Елітіс О. Безлюдний острів. Егейському морю [переклад з новогрецької С. Зубченка]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 86-89.
 3. Ласвіц К. На двох планетах / Ласвіц К. ; [переклад з німецької С. Зубченко]. – Львів : Мендорлі, 2016. 592 с.
 4. Кавафіс К. Вибране / Константинос Кавафіс; пер. з новогрец. А. Савенка, Г. Кочура, О. Пономаріва, Н. Гонтар, І. Бетко, С. Зубченка; передм., прим. А. Савенка; худож.-оформлювач О. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2017. — 252 с. — (Б-ка світ. літ-ри).
 5. Кафка. Ф. Мовчання сирен / Кафка Ф. [переклад з німецької С. Зубченко] // Ars translatorica. – 2017. – №1. – С. 8-10.
 6. Кавафіс. К. Вибране / Константинос Кавафіс; пер. з новогрецької А. Савенка, Г. Кочура, О. Пономаріва, Н. Гонтар, І. Бетко, С. Зубченка; передм., прим. А. Савенка. – Харків : Фоліо, 2017. – 252 с.
 7. Борстель Й.Г. Внутрішня історія. Серце – найважливіший орган нашого тіла / Й.Г. Борстель; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2018. – 256 с.
 8. Адлер Я. Зовнішня історія. Що приховує шкіра? / Я. Адлер; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2018. – 352 с.
 9. Бірс А. Випадок на мосту через Совиний потік / Бірс А.; пер. з англійської С.В. Зубченка // Таємниці Байгорода Юрія Яновського. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – С. 181-195
 10. Свааб Д. Наш творчий мозок / Д. Свааб.; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2019. – 463 с.
 11. Ширах фон Ф. Покарання / Ф. фон Ширах.; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2019. – 192 с.
 12. Адлер Я. Внутрішня історія. Про це не говорять / Я. Адлер; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2019. – 320 с.
 13. Ергардт У. Чемні дівчатка потрапляють у рай, погані – куди забажають / У. Ергардт.; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2019. – 286 с.
 14. Кафка. Ф. Посейдон / Кафка Ф.; переклад з німецької С. Зубченка // Ars translatorica. – 2019. – №3. – С. 54-55.
 15. Нолль І. Аптекарка /І. Нолль; пер. з німецької С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2019. – 238 с.
 16. К. Кавафіс: критика та паралельні переклади (збірник наукових статей вітчизняних та зарубіжних елліністів) / упор., наук. ред. А.О. Савенко – К. 2020. – с. 266.
 17. Ґонік Л., Весснер Д. Біологія; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2020. – 312 с.
 18. Мессенджер Ш. Хранителька загублених міст; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2020. – 480 с.
 19. Паріанен Ф. Як тестостерон, ендорфіни і Ко впливають на наше життя; пер. з нім. С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2021. – 512 с.
 20. Бе К-М Внутрішня історія. Легені. Дивовижний світ нашого дихання; пер. з нім. С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2021. – 304 с.
 21. Мессенджер Ш. Хранителька загублених міст 2: Екзиль; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 520 с.
 22. Гула З. Мала панда Пай; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Харків: Vivat, 2021. – 80 с.
 23. Валько Кіт-лікар: Заблукала вівця; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 48 с.
 24. Валько Кіт-лікар: Шумківський чугайстер; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 48 с.
 25. Валько Кіт-лікар: Подорож на Острів скарбів; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 48 с.
 26. Валько Пригоди картонівців: Хай живе Картонівка!; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 56 с.
 27. Валько Пригоди картонівців: Новини з Картонівки!; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 56 с.
 28. Валько Пригоди картонівців: Картонівці підкорюють небо!; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 56 с.
 29. Валько Пригоди картонівців: Вперед на південь!; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 56 с.
 30. Тейлор С.Р. Пишайся своїм тілом (і його змінами); пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків: Ранок, 2021. – 176 с.
 31. Кляйн Л., Лафф К. Пишайся своїм тілом (і його змінами) 2; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків: Ранок, 2021. – 192 с.
 32. Мессенджер Ш. Хранителька загублених міст 3: Полуміння; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2021. – 544 с.
 33. Бальде Я. Хороводи смерті; переклад з латинської С. Зубченка. Ars translatorica. – 2021. – №6. – С. 42-43.
 34. Мессенджер Ш. Хранителька загублених міст 4: Небачені; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2022. – 640 с.
 35. Мессенджер Ш. Хранителька загублених міст 5: Арктос; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: РІДНА МОВА, 2022. – 624 с.
 36. Вермонд К. Тренди: як вони виникають, поширюються й вибухають; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків : Ранок, 2022. – 48 с.
 37. Вермонд К. Напівправда і явний обман: чесно про брехню; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків : Ранок, 2022. – 48 с.
 38. Льобер. К., Граббе Х. Внутрішня історія. Як вухо, горло, ніс скеровують нас у житті; пер. з нім. С.В. Зубченка. – Харків : КСД, 2022. – 368 с.
 39. Кінан Е. Мистецтво можливого. Гід політикою на щодень; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків : Ранок, 2023. – 64 с.
 40. Стедмен А.Ф. Скандер та викрадення однорога; пер. з англ. Я. С. Сиса, С.В. Зубченко. – Харків : Ранок, 2022. – 416 с.
 41. Райдер К. Інспектор Лап. Дивись далі свого носа: книжка 1; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 72 с.
 42. Райдер К. Інспектор Лап. Услід за викрадачкою діамантів: книжка 2; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 72 с.
 43. Райдер К. Інспектор Лап. Нишпорка на шкільному подвір’ї: книжка 3; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 72 с.
 44. Райдер К. Інспектор Лап. Волохата справа: книжка 4; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 72 с.
 45. Райдер К. Інспектор Лап. Тхне смаленим!: книжка 5; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 72 с.
 46. Ріордан Р. Дочка безодні; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Харків : Ранок, 2023. – 432 с.
 47. Шумахер Є. Знайди вихід. Різдвяний хаос; пер. з нім. Святослав Зубченко. – Київ : Книголав, 2023. – 108 с.
 48. Новлін Л. Якби він був зі мною; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2023. – 392 с.
 49. Стедмен А.Ф. Скандер та примарний вершник; пер. з англ., С.В. Зубченко. – Харків : Ранок, 2023. – 464 с.
 50. Леммі А. П’ятдесят слів для дощу; пер. з англ. Святослав Зубченко. – Київ: ВИДАВНИЦТВО РМ, 2024. – 472 с.

Нагороди

2009 переможець конкурсу наукових робіт з грецької філології

2009 друге місце у конкурсі художнього перекладу з грецької мови

2011 друге місце у Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу з німецької мови

2012 перше місце у Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу з німецької мови

2018 книга “Таємниці Байгорода Юрія Яновського” (куди увійшов переклад Зубченка С.В. оповідання А. Бірса “Випадок на мосту через Совиний потік”) увійшла до шорт-листу Української книги року 2018 в рубриці Література/Критика

2019 ґрант Dutch Foundation for Literature на переклад книги Діка Свааба”Ons creatieve brein” українською

Методичні матеріали

Розклад