Латинська мова

Тип: Нормативний

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Залік
21.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148Інм11Зубченко С. В.
248Інм11Зубченко С. В.

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів із загальноосвітнім значенням латинської мови; дати потрібний для філолога обсяг знань із нормативної граматики латинської мови; розширити їхній світогляд вивченням латинських прислів’їв та крилатих висловів.

Завдання: навчити читати, писати, здійснювати переклад текстів, працювати зі словником.

В результаті вивчення даного курсу студент має знати:

латинський алфавіт, фонетику, наголос, нормативну граматичну базу, лексичний мінімум, студентський гімн Gaudeamus, прислів’я та крилаті вислови.

Вміти:

читати, писати, робити граматичний аналіз тексту та його переклад, користуватись словником, застосувати теоретичні знання на практиці , віднайти латинські словотворчі елементи у словах латинського походження в англійській, французькій та іспанській мовах.

Рекомендована література

1. Оленич Р. М., Оленич І..Р, Чернюх Б. В.. Латинська мова: Навч.посібн / Р.М. Оленич,. І.Р.,Оленич, Б. В.Чернюх .. -Вид.2-ге, виправл. і доповн.-Львів: Світ, 2008.- 472с.:іл..

2. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів).Підручник / Н. Г. Ревак., В.Т. Сулим – Вінниця: Нова Книга, 2011.-440с.

3.Сафроняк О.В., Волощук В.М, Волощук М.В. Латинська мова : підручник / Олексій Васильович Сафроняк, Василь Михайлович Волощук, Марія Володимирівна Волощук. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка , 2015.– 457 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму