ХІI Міжнародні Чичерінські читання «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття»

21.02.2021 | 20:48

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет іноземних мов

Кафедра світової літератури

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Кафедра іноземних мов та перекладознавства

 

AKADEMIA POLONIJNA (Польща)

Інститут мов, літератури і культури

 

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI (Польща)

Філологічний факультет

Інститут слов’янської філології

Кафедра україністики

 

KODOLÁNYI NOS EGYETEM (Угорщина)

Кафедра англійської мови і літератури

 

ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Вельмишановні колеги!

Кафедра світової літератури запрошує Вас взяти участь у роботі ХІI Міжнародних Чичерінських читань «Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ століття», що відбудуться 28-29 жовтня 2021 року.

Тематичні напрями конференції:

 • Ідеї Олексія Чичеріна в контексті новітнього теоретично-методологічного дискурсу
 • Феномени транзитивності в західноєвропейських літературах XX–ХХІ століть
 • Генологічні аспекти світової літератури
 • Проблематика порівняльних досліджень у XXIстолітті
 • Методологічні конфігурації новітнього літературознавства
 • Взаємодія літератури і культури
 • Ідентичність і пам’ять у літературі
 • Взаємодія мови і літератури: рецепція та інтерпретація

Мови конференції: українська, англійська, іспанська, німецька, російська, французька.

Форми участі у конференції: дистанційна, очна, заочна.

Для участі у ХІІ Міжнародних Чичерінських читаннях до 10 вересня 2021 року необхідно надіслати на адресу svitlit.lviv@gmail.com

 • заявку на участь у конференції (додаток 1) (назва файлу – «Прізвище_заявка»);
 • тези доповіді (електронну версію), обсяг до 2 сторінок (вимоги до оформлення тез доповідей – додаток 2) (назва файлу – «Прізвище_тези»);
 • для учасників без наукового ступеня – рекомендацію наукового керівника або спеціаліста з відповідної галузі дослідження;
 • скан квитанції про сплату оргвнеску.

Оргкомітет розгляне подані теми щодо їх відповідності тематиці конференції та повідомить про внесення їх до програми до 01 жовтня 2021 року.

Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 05 жовтня 2021 року. Просимо обов’язково зазначити в заявці, чи потребуєте Ви запрошення у паперовому вигляді, та вказати точну поштову адресу або номер відділення Нової пошти для його надсилання.

УВАГА! Заочним учасникам запрошення буде надіслано тільки електронною поштою.

 

Публікація матеріалів

Доповіді учасників конференції можуть бути опубліковані:

 • у фаховому науковому виданні «Іноземна філологія» Львівського національного університету імені Івана Франка. Журнал включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020).

Сайт видання: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology

 • у фаховому науковому виданні «Львівський філологічний часопис». Журнал включено до переліку наукових фахових видань (категорія Б), у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук зі спеціальності 035. Філологія (Наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020).

Сайт видання: www.philologyjournal.lviv.ua

 • у науковому журналі «PNAP», що вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» №1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії). Мова публікації: англійська, французька, німецька, італійська та інші мови ЄС.

Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/pnap та пошта редакції pnap@cuesc.org.ua

 • у науковому виданні «Arab World English Journal», що входить до наукометричної бази Web of Science. For more information, visit the Arab World English Journal on awej.org. Before sending your paper, please read the submission and manuscript guidelines for Arab World English Journal (AWEJ).

 

Проїзд і проживання – за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок – 150 гривень.

Реквізити про оплату оргкомітет повідомить у листі-відповіді.

Всім учасникам буде наданий збірник тез конференції.

 

Співголова оргкомітету конференції – Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, докт. філол. наук, професор, завідувач кафедри світової літератури

Секретар оргкомітету конференції – Сенчук Ірина Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент кафедри світової літератури

 

Контактна інформація:

Адреса: 79000, Україна, м. Львів, вул. Університетська, 1, к. 431

Телефон для довідок: +38 (067) 7337643 (Ярина Опрісник)

Електронна адреса: svitlit.lviv@gmail.com

 

Додаток 1. Заявка на участь

Додаток 2. Вимоги до оформлення тез доповідей