Наукові здобутки науково-педагогічних працівників факультету іноземних мов у період з червня 2019 р. по травень 2020 р.

16.05.2020 | 19:40

Наук. досягнення ф-ту у 2019-2020рр.

Наукові здобутки науково-педагогічних працівників факультету іноземних мов

у період з червня 2019 р. по травень 2020 р.

Пишаємося нашими колегами, які захистили дисертації!

 

Доцент кафедри перекладознавства і констрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Шмігер Т. В. захистив докторську дисертацію на спеціалізованій раді Д 35.051.13 у ЛНУ імені Івана Франка на тему «»Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами» (захист відбувся 28.01.2020 р.).

Захищено 7 кандидатських дисертацій:

випускник аспірантури, громадянин Китаю Ванґ Юнґмінґ «Прагматико-когнітивні та семантико-функційні аспекти запозичень між різносистемними мовами (на матеріалі англійської, китайської та японської мов)»        (наук. кер. проф. Білинський М. Е., 26.11.2019);.

співробітники-випускникники аспірантури:  Годісь Ю. Я. «Комунікативно-когнітивні засади мотиваційного жанру «мистецтво успіху» (на матеріалі англомовних текстів)» (наук. кер. проф. Яхонтова Т. В., 21.06.2019);

Савула   А. М. «Інтенсивність атрибутивної ознаки в латинській мові (на матеріалі поезії епохи Августа)» (наук. кер. доц. Домбровський Р. О., 8.11.2019);

Кульчицька   О. В. «Мовні засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр» (наук.кер. доц. Федорчук М. М., 10.10.2019).

Зьомко У. В. «Лінгвокультурні, текстотвірні та гендерні особливості рецензії у кінокритиці (на матеріалі англійської та німецької мов)» ( проф. Білинський М. Е., 26.11.2019);

співробітниками:  Шайнер  І. І. Лексико-семантичний простір британських художніх прозових текстів на військову тематику: прагмастилістичний аспект (наук. кер. проф. Дудок Р. І., 27.06.2019).

Боднар І. М. «Концептосфера ОСВІТА в англійській мові (національно-маркований та індивідуально-авторський аспекти)» (наук.кер. доц. Оршинська Т. З., 26.11.2019).