Програми. Силабуси

Аналіз і критика перекладу
Функціональна граматика (іспанської мови)
Усний переклад
Українські перекладачі іспаномовної літератури
Сучасні методи навчання іноземної мови (іспанська мова)
Перша іноземна мова (іспанська, 4 курс)
Методика навчання іноземної мови
Історія перекладознавства
Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови
Друга іноземна мова (іспанська)_4курс_англійська філологія
Друга іноземна мова (іспанська)_4курс_англійська філологія (1)
Граматика в комунікації (іспанська мова)
Аналіз і критика перекладу
Аналіз сучасної короткої прози
Аналіз сучасної короткої прози (1)
Безпека життєдіяльності
Видатні постаті та їх роль у розвитку іспанської мови
Вплив філософських тенденцій на розвиток іспанської літератури XVII-XVII ст.
Вступ до літературознавства
Граматика в комунікації
Вступ до мовознавства
Вступ до спеціальності
Ділова іноземна мова
Інтеркультурний аспект у вивченні іспанської мови
Емотивна фразеологія
Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя
Іспаномовний мас-медійний дискурс
Друга іноземна мова (англійська)
Іспанський комунікативний етикет
Іспанський реалістичний роман
Історія мови (іспанської)
Історія перекладознавства
Історія української культури
Історія світової літератури
Історія України
Комунікативно-письмова компетенція у лінгвістичній практиці
Латинська мова
Лінгвопоетичний аналіз художнього текту
Лексикографія
Лексикологія іспанської мови
Література Іспанії Срібного Віку
Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови
Методика навчання іноземної мови
Національна література
Орфографія сучасної іспанської мови
Основи наукових досліджень
Основи філології
Основні фонетико-морфемні тенденції у структурі слова
Охорона праці
Педагогіка
Педагогічна практика
Політологія
Перша іноземна мова (іспанська мова)
Прагматика лексичних запозичень в іспанській мові
Референційні особливості синтагм
Риторика
Словотвір
Сучасні методи навчання іноземної мови
Стилістика (іспанської мови)
Теоретична граматика (іспанської мови)
Перша іноземна мова (іспанська мова) (1)
Сучасні тенденції у фонетиці іспанської мови
Теоретичні основи другої іноземної мови (англійської)
Теорія і практика перекладу
Теорфонетика
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українські перекладачі іспаномовної літератури
Усний переклад
Феміністичні тенденції іспанської літератури
Філософія
Фізичне виховання
Функціональна граматика