Латинський словотвір

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
840Інк41

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета курсу полягає в ознайомленні з теорією словотворення стосовно до латинської мови, основними способами та закономірностями словотворення. Завдання курсу: засвоїти основні словотвірні типи та моделі в латинській мові

 Результати навчання:

  • знати:

теорію словотворення в латинській мові, методику словотвірного аналізу

  • вміти:

здійснювати словотвірний аналіз дериватів, відмежовувати його від морфемного аналізу, визначити словотвірні моделі