Акціональний підхід до вивчення іноземної мови (французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
810Писаревська О. В.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810Інф41Миколаєвич-Джуман Н. Б.

Опис курсу

Метою даного курсу є ознайомити студентів з базовими та теоретичними основами курсу, акцентуючи увагу на акціональний підхід у вивченні іноземної мови та формування міжкультурної компетенції вчителя. Оволодіти у повному обсязі теоретичними знаннями іноземної мови, яка вивчається, необхідними для вирішення практичних та науково-методичних завдань організації навчального процесу.

Курс передбачає знайомство з основними техніками педагогічної майстерності згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Метою практичних занять є роздуми над цілями і методами, а також їх формулювання та впровадження у освітній процес.

Результати навчання:

знати:

знати основні теоретичні засади акціонального методу, компоненти змісту навчання, вимоги побудови дидактичної одиниці навчання, систему та критерії опитування та контролю; цілі та завдання мовної політики Ради Європи та дескриптивні критерії рівнів володіння мовою; процес використання інтерактивних технологій та комп’ютерних програм.

вміти:

побудувати дидактичну одиницю згідно вимог акціонального методу навчання, вирішувати практичні та науково-методичні задачі сучасної школи. Застосовувати на практиці плюрилінгвальну та плюрикультурну компетенції вчителя іноземної мови. Оцінювати  компетенції та вміння учня згідно дескрипторів CECRL. Оволодіти процедурою проектування, планування та застосування диференційованих програм.

Форма  звітності: залік

Мова вивчення:        французька

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус