Миколаєвич-Джуман Наталія Богданівна

Посада: асистент кафедри французької та іспанської філологій

Електронна пошта: Nataliya.Mykolayevych-Dzhuman@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Наукові інтереси

методика викладання іноземних мов, сучасні методи викладання, соціокультурний аспект у дидактиці

Курси

Публікації

Миколаєвич-Джуман Н.Б . Множинний інтелект: особливості застосування в практиці викладання іноземної мови / Н.Б. Миколаєвич-Джуман// Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2022 рік. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 3-4 лютого 2023 р. – С. 256-258.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Упровадження технології «перевернутий клас» («la classe inversée») як моделі змішаного навчання: переваги і недоліки/ Н.Б. Миколаєвич-Джуман  // Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції “Традиції і сучасність романістики: 125 років кафедри французької філології” (Львівський національний університет імені Івана Франка, 10-11 листопада 2022 р.) – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2023.- 144 с. – С. 75-79 (10-11 листопада 2022 року «Традиції і сучасніcть романістики:125 років кафедри французької філології») тези.

Дубравська Д.М., Демчук Н.М., Миколаєвич-Джуман Н.Б., 2022. Зростаюча динаміка англо-американізмів у французькій терміносистемі маркетингу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.academia.edu/74411939

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Засоби формування навиків усного мовлення студентів в умовах дистанційного навчання. /Н.Миколаєвич-Джуман//Тези звітної наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2021 р. (3–4 лютого 2022 р.). На пошану доктора філологічних наук, професора Катерини Яківни Кусько / Відп. ред. Татаровська О.В. – Львів : ПАІС, 2022. – С. 198-199

Mykolayevytch-Djuman Nataliya. Les cours à distance, révolution dans l’enseignement ? / N. Mykolayevytch-Djuman // Langues, Sciences et Pratiques: Livret des résumés du 4ème Colloque International Francophone en Ukraine (Lviv, le 8-9 avril 2021). – Lviv: «PAIS», 2021. – P. 105-106 URL : https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-09-conference.pdf

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Techniques et pratiques de classe à l’ère du numérique : défi pour la didactique ou nécessité de changement. /Н.Миколаєвич-Джуман//Тези звітної наук. конф. проф.-виклад. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2020 р. (4–5 лютого 2021 р.). На пошану доктора філологічних наук, академіка Романа Семеновича Помірка / Відп. ред. Татаровська О.В. – Львів : ПАІС, 2021. – С. 116-117

Миколаєвич-Джуман Н. Б. Дистанційне навчання вчителів французької мови Pro Fle+ як підвищення кваліфікації / Н. Б.  Миколаєвич-Джуман // Тези звітної наук. конф. наук.-пед. складу ф-ту іноз. мов ЛНУ імені Івана Франка за 2018 р. ( 7 лютого 2019 р.) / Відп. ред. Глущенко Л. М. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Впровадження інноваційних інтерактивних технологій на заняттях з іноземної мови (французької). Звітна наукова конференція факультету іноземних мов. – Львів: ЛНУ, 2018.

Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Методичні рекомендації з підготовки та складання іспиту DELF/DALF. Звітна наукова конференція факультету іноземних мов. – Львів: ЛНУ, 2016.

Nataliya Mykolayevych « Principes actuels de la didactique du FLE en Ukraine », збірник міжнародномго колоквіуму «De la linguistique à la didactique : Nouvelles tendances en didactique du Français Langue Étrangère», –  Плоєшті, Румунія, 2016р.

Писаревська О.В. Utilisation des documents audiovisuels authentiques en classe de FLE (pour les étudiants en droit) / О.В Писаревська, Н.Б. Миколаєвич- Джуман// Збірка наукових статей: «Професійна іншомовна підготовка спеціалістів у виші: досвід, проблеми, перспективи». − Б: Издательство БРгТУ, 2015. − с.75-78.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Інтерактивні технології та засоби у викладанні французької мови як іноземної (акціональний підхід)/. Звітна наукова конференція факультету іноземних мов. – Львів: ЛНУ, 2015.

Миколаєвич-Джуман Н.Б. Драматико-педагогічний метод у вивченні іноземної мови. Звітна наукова конференція факультету іноземних мов. – Львів: ЛНУ, 2014.

Біографія

1981 – 1991 – навчання у середній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови
1991 рік – здобула 2 місце на обласній олімпіаді юних філологів, знавців французької мови.
1991-1996 – навчання на кафедрі французької філології /Львівський державний університет імені Івана Франка/
1995 рік – здобула 1 місце на Всеукраїнській студентській Олімпіаді з французької мови при Київському лінгвістичному державному університеті/ диплом 1 ступеня Міністерства освіти України/
1996 рік – участь у тримісячному стажуванні при Стразбурзькому університеті з міжнародних відносин та проблем перекладу
1997 рік – отримала диплом DALF
1997 рік – поступила до аспірантури ЛДУ імені Франка і працювала над проблемою мовленнєвих актів, а саме вираження почуттів в прагматичному та лексико-граматичних аспектах
1998 рік- у рамках програми Tempus-Tacis навчалася в університеті м. Анже
1999 рік- розпочала викладацьку діяльність

Різне

  • Екзамінатор та форматор іспитів міжнародного зразка з французької мови DELF/DALF
  • Обласний тьютор PRO FLE+ з дистанційного навчання вчителів французької мови
  • Член Української асоціації викладачів французької мови (APFU).

Для підвищення кваліфікації пройшла низку стажувань щодо методики викладання іноземних мов:

Formation à l’utilisation de l’image télévisuelle dans les cours de FLE” / mars 1999, Lviv

“ Les méthodes communicatives ” / mai 1999 Kyiv

“ Français des affaires “ / juillet 2000, Institut Catholique de Paris

Formation et habilitation des correcteurs et examinateurs aux épreuves du DELF et du DALF

29 novembre-1er décembre 2005, Kyiv

Formation sur les épreuves de français du test d’admission aux établissements ukrainiens d’enseignement supérieur /2008, Kyiv, Centre National Ukrainien d’évaluation de la qualité de l’éducation

Intégration des standarts européens dans la pratique de l’enseignement d‘anglais/ septembre 2008, Pearson Longman, Lviv

Stage d’été « la France d’aujourd’hui » à l’Alliance Française de Paris / 20-31 juillet 2009

Voayge d’étude et d’observation à l’AF de Constanta en Roumanie / 9-12 décembre 2009 (délégation des Alliances françaises de l’Ukraine)

Formation sur l’utilisation du TBI animée par Mme Farida Zeggagh Wuyts (AFPIF) / 24-25 juin 2010, AF de Dnipropetrovsk

Formation « La gestion d’une Equipe Enseignante» / 4-8 juin 2012, l’Alliance Française Paris Ile-de-France

Formation “Enseigner le FLE avec la BD” et “Littérature et cinéma animée par Marie-Pascale Hamez, enseignante en FLE à l`Université Lille 3 et docteur en sciences de l`education, 17-18 juin 2013, Lviv, Ukraine

Séminaire de l’éditon Hachette « Le nouveau matériel pédagogique pour enfants et ados », 10 septembre 2013, Lviv, Ukraine

Séminaire « Marketing des cours de langue » animé par Michel Boiron /Cavilam/ et Cécilia Brassier-Rodrigues, 16-19 juin 2014, Kyiv, Ukraine

Formation continue à distance des professeurs de français langue étrangère PRO FLE, novembre 2014-octobre 2015, 4 modules suivis

Stage pédagogue d’observation au collège Baldung Grien de Hoerdt, France, 16-20 mars 2015

Formation « La méthodologie communicative et actionnelle dans l’enseignement du FLE » animée par Hervé Deschamps, le 14 et 15 octobre 2015, Lviv

Formation « La méthodologie communicative et actionnelle dans l’enseignement du FLE, 2ième partie » animée par Hervé Deschamps, le 9 et 10 juin 2016, Lviv

Stage pédagogique FLE avec le soutien de l’Université de Lorraine, 27 juin-1er juillet 2016, Tchernivtsi

BELC « Intégrer le numérique dans les pratiques de classe. Inverser sa classe avec le numérique », organisé par le CIEP et l’Ambassade de France en Ukraine, 20 juin- 24 juin 2017, Sibiu, Roumanie

BELC « Concevoir des supports de formation de formateurs : l’ingénierie pédagogique.Adopter des techniques d’animation de formation de formateurs: l’ingénierie pédagogique.», 1-5 juillet 2019, Budapest.

 

Нагороди

Кавалер Ордену Академічних пальм

Розклад