Аналіз і критика перекладу (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Сайфутдінова О. Ю.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41Сайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Мета курсу “Аналіз і критика перекладу” – ознайомлення студентів іспанської філології 4-го курсу з елементами перекладознавства.

Завдання:

  1. Ознайомити студентів з основними термінами та поняттями перекладознавства (estudio traduccional) і критики перекладу.
  2. Пояснити історичну сутність критики перекладу.
  3. Викласти завдання критики перекладу.
  4. Висвітлити методи перекладознавчого аналізу.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати: теоретичні засади перекладознавства відповідно до тематики лекцій;

вміти: застосовувати методи перекладознавчого аналізу для власних досліджень, на основі засвоєних теоретичних знань оцінювати переклади та статті на тему предмету, вести дискусію про властивості окремих перекладів, обирати прийоми перекладу та перекладати тексти художньої літератури.

Рекомендована література

Базова

1.      García Yebra Valentín. Sobre crítica de la traducción. https://www.yumpu.com/es/document/view/14362522/sobre-critica-de-la-traduccion-centro-virtual-cervantes

2.      Шмігер Тарас. Перекладознавчий аналіз – теоретичні та прикладні аспекти: давня українська література сучасними українською та англійською мовами : монографія / Тарас Шмігер. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 510 с.

3. Матеріяли д.філол.н., доц. Т.В. Шмігера та власного перекладацького досвіду.

Допоміжна

4.      Hoyo A. del. Diccionario de palabras y frases extranjeras en el español moderno. – Madrid: Ediciones Aguilar, 1988. – 421 p.

5.      Diccionario de sinónimos en Español: www.sinónimo.es

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус