Англомовний мас-медійний дискурс

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів: а)з мас-медійним дискурсом, який розглядається як тематично-сфокусована, соціально-культурно зумовлена мовленнєво-мисленнєва діяльність у мас-медійному просторі, б) з ієрархічною організацією континууму текстів, що вербалізують цей тип дискурсу, та його жанровою палітрою; в) з основною метою та критеріями успішності мас-медійної комунікації; г) з особливостями перекладу з та на англійську мову текстів мас-медійного дискурсу.

Результати навчання:

  • знати:  організацію мас-медійного дискурсу як процесу та результату діяльності мовної особистості на трьох рівнях (медійно-орієнтаційному, лінгво-когнітивному, мотиваційному); особливості структурних елементів дискурсу (загальне орієнтування, встановлення референтів та міжреферентних зв’язків, конструювання послідовності подій) на кожному з рівнів, особливості вербальних засобів англомовного мас-медійного дискурсу у британських та американських джерелах та їхнього відтворення українською мовою.
  • вміти: визначати різновиди мас-медійного дискурсу: публіцистичний, рекламний, PR-дискурс; розрізняти різні жанри мас-медійного дискурсу, які виокремлюються за декількома ознаками (комунікативна функція та канал реалізації); розвʼязувати дискусійні проблеми текстів, що вербалізують цей тип дискурсу.