Англомовний науковий дискурс

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Курс дає знання особливостей академічного письма, професійних усних презентацій із подальшою дискусією, лексичних і граматичних аспектів англійської мови, які не охоплені традиційними курсами. Основна увага звернена на ознайомлення з лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англійської мови, засобами творення цілісного усного й писемного тексту, який продукується у процесі наукових пошуків.

Результати навчання:

  • знати: особливості наукового стилю та лексико-семантичної, граматичної і стилістико-жанрової організації англомовного наукового дискурсу; методи анотування та реферування іншомовних джерел; вимоги до оформлення бібліографії.
  • вміти: ефективно спілкуватися в науковому середовищі, працювати з іншомовними джерелами наукового характеру; писати наукові статті, анотації й тези доповідей англійською мовою; укладати та оформляти бібліографію, схеми, таблиці й посилання на літературу в наукових текстах згідно з чинними вимогами.