Англомовний науковий дискурс

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Шмігер Т. В.Інп51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета – Опанувати лексичні тенденції та особливості сучасного наукового мовлення в англійськомовному просторі, враховуючи жанрові особливості вжитку мови. Оволодіти практичною інформацією про реєстри та функції лексико-граматичних одиниць англійської мови..

Завдання полягає у залученні студентів до активної роботи із лексичними й граматичними довідниками англійської мови, вивченні наукового мовлення англійської мови, опануванні тонкощів редагування англійськомовних наукових текстів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до класифікації реєстрів англійської мови,
 • основні лексико-граматичні особливості наукового мовлення,
 • особливості вжитку наукового і науко-популярного стилю.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • розрізняти стилі мовлення з погляду жанрових відмін англійської мови;
 • правильно вживати лексичні одиниці та граматичні конструкції наукового стилю;
 • використовувати науково-популярний стиль.

Рекомендована література

 1. Bailey S. Academic writing: A practical guide for students. – London ; New York : RoutledgeFalmer, 2004. – vii, 192 p.
 2. Bishop W., Starkey D. Keywords in creative writing. – Logan, Utah : Utah State University Press, 2006. – xvi, 219 p.
 3. Garner B. A. Garner’s modern English usage / 4th ed. – Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016. – lvi, 1056 p.
 4. Garner B. A. The Chicago Guide to Grammar, Usage, and Punctuation. – Chicago ; London : Chicago University Press, 2016. – xxvii, 583 p.
 5. Harper G. On Creative Writing / G. Harper. – Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual matters,  2010. – xix, 125 p. – (New Writing Viewpoints).
 6. Rawson H. A dictionary of euphemisms & other double talk. – New York : Crown Publishers, Inc., 1981. – viii, 312 p.
 7. Wallwork A. English for Research: Usage, Style, and Grammar / A. Wallwork. –New York ; Heidelberg ; Dordrecht ; London : Springer, 2013. – viii, 252 p.

Силабус:

Завантажити силабус