Ділова мова (загальні вимоги та перемовини)

Тип: На вибір студента

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Черкас Н. В.Іна31, Іна32, Іна33, Іна34, Іна35, Іна36

Опис курсу

Дисципліна «Ділова іноземна мова» є вибірковою дисципліною з спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Курс розроблено таким чином, щоб сформувати у студентів навики та ознайомити з етикетом ділового спілкування; ознайомити студентів з загальними вимогами щодо укладення та оформлення таких документів як резюме, ділові листи, документами з кадрово-контрактних питань. Тому у курсі студент повинен навчитися дотримуватися етики ділового спілкування, складати супровідний лист, резюме, лист-скаргу, лист-запрошення, мотиваційний лист, інформаційний лист та ін., бути обізнаним з мовою ділового спілкування, підготувати Power Point презентацію.
Метою вивчення вибіркової дисципліни «Ділова іноземна мова» є ознайомити студентів з головними навичками та вміннями, що забезпечать культуру усного ділового мовлення та функціональне писемне спілкування. Ціль ознайомити студентів з загальними вимогами щодо укладення та оформлення таких документів як резюме, ділові листи, документами з кадрово-контрактних питань, і т.д.

 

Рекомендована література

  1. Evans V. Successful Writing (Intermediate). – Newbury: Express Publishing, 2000
  2. Wyatt R. Check Your English Vocabulary for Business and Administration. – London: A&C Black, 2007
  3. Grussendorf M. English for Presentations. – Oxford: Oxford University Press, 2011
  4. 4. New International Business English. – Cambridge University Press, 2000
  5. Пінська О.В. Business English. – Київ: Знання, 2006.

Силабус:

Завантажити силабус