Друга іноземна мова (французька філологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: англійської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік
24Іспит
34Залік
44Іспит
54Залік
64Іспит
73Залік
83Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
180Інф11доцент Черкас Н. В.
280Інф11доцент Черкас Н. В.
380Інф21доцент Черкас Н. В.
480Інф21доцент Черкас Н. В.
580Інф31доцент Черкас Н. В.
680Інф31доцент Черкас Н. В.
780Інф41доцент Черкас Н. В.
880Інф41доцент Черкас Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання для підвищення якості мовної компетенції та мовленнєвої діяльності студентів, розвинути мовні навички оволодіти мовою (вимови, лексики й граматики), практикувати усі чотири мовних навики, як рецептивні (читання і слухання), так і продуктивні (письмо і говоріння)
Дисципліна «Друга іноземна мова» є обов’язковою дисципліною зі спеціальності Філологія для освітньої програми бакалавра, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 6 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою вивчення дисципліни «Друга іноземна мова» є вироблення навиків та уміння англійської нормативної вимови студентів, розширення словникового запасу студентів, поглиблення їхніх знань щодо синонімії, етимології та полісемії англійського лексичного склад, вивчення та активація фразових дієслів, колокацій, фразеологічних зворотів, граматичних та синтаксичних структур на рівні ‘Upper Intermediate’, вміння вести дискусії, діалоги, писати статті, рецензії, доповіді, листи тощо на вивчені теми, вироблення вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування

Рекомендована література

Evans V., Obee B. Upstream (Upper Intermediate) B2+. – Express Publishng, 2020   ISBN 978-1-84862-082-7

Силабус:

Завантажити силабус