Друга іноземна мова (французька, 3 курс, англо-український переклад)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
580Інп31доцент Фроляк М. П.
Інп32доцент Фроляк М. П.
Інп33доцент Фроляк М. П.
Інп34доцент Фроляк М. П.
Інп35доцент Фроляк М. П.
680Інп31доцент Фроляк М. П.
Інп32доцент Фроляк М. П.
Інп33доцент Фроляк М. П.
Інп34доцент Фроляк М. П.
Інп35доцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно засвоїти основні поняття і категорії системи сучасної французької мови, оволодіти мовною та мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння іншомовним мовленням. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних знань.

Мета курсу «Друга іноземна мова (французька)» полягає у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) студентів.

Цілі: виробити навички та уміння французької нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння; сформувати лексичний запас обсягом 2000 слів та словосполучень; розвинути граматичні навички, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; ознайомити з головними морфологічними і синтаксичними категоріями, з парадигмами окремих частин мови, граматичною будовою основних типів простих і складних речень; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування; розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

Рекомендована література

 1.  Основна література:
  1. Heu Elodie. ÉDITO. Méthode du français. Niveau A2. – Paris: Didier, 2016. — 220 p.
  2. Baylocq Marie-Pierre. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau A – Paris : Didier, 2016. — 144 p.
  3. Boularès M., Frérot J.-L.Grammaire progressive du français avec 400 exercices. –Paris: CLE International, 2004.
  4. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. –Paris:CLE International, 2003.
  5. Miquel С.,Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. –Paris: CLE International, 2011.
  6. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.

  Додаткова література:

  1. 1 Кость Г. М., Сулим О. І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. – Львів, Вид-во ЛНУ, 2007.
  2. Львова Л. Ф. Методичні вказівки і навчальні завдання до вивчення граматики французької мови. Львів, ЛНУ, 1998.
  3. Мандзак І. А. Підручник з французької мови. – Львів: ЛНУ, 2005.

Інформаційні ресурси:

www.abu.cnam;

www.lefigaro;

www.lepoint.fr;

www.tv5.org;

www.bonjourdefrance.com;

www.francaisfacile.com/cours;

www.enseigna.fr/fr/langues;

www.lexiquefle.free.fr ;

www.culture.coe.int/portfolio

www.francaisfacile.com

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус