Друга іноземна мова (іспанська, 2 курс, географічний факультет, туризм)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Фар'ян  В. Ю.
Сухорська Н. І.
464Фар'ян  В. Ю.
Сухорська Н. І.

Опис курсу

Мета курсу «Друга іноземна мова (іспанська)» полягає у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) студентів.
Цілі: виробити навики та уміння іспанської нормативної вимови студентів, розвинути їхні аудитивні вміння;сформувати лексичний запас слів та словосполучень; розвинути граматичні навики, необхідні для аудіювання, мовлення, читання і письма; виробити вміння адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування;розвинути репродуктивні та продуктивні вміння письма.

Рекомендована література

Основна література:
1. Ana Isabel Blanco, Ester Jiménez, MªPilar Valero Daniel Villar. Turismo 1. Curso de español para profesionales. A1-A2. Madrid: SGEL, 2018.
2. Alfredo Gonzales Hermoso, Carlos Romero Dueñas y Aurora Cervera Vélez. Competencia gramatical en USO A1. Madrid: Edelsa, 2007
3. Alfredo Gonzales Hermoso, Carlos Romero Dueñas y Aurora Cervera Vélez. Competencia gramatical en USO A2. Madrid: Edelsa, 2007
4. Francisco Castro. USO de la gramática española. Elemental. Madrid: Edelsa, 2000
5. Marta Baralo. Marta Genís, M.Eugenia Santana. Vocabularo Elemental A1-A2.

Додаткова література:
1. Arielle Bitton. 3 por uno. Repasa. Madrid: Edelsa, 2017
2. Josefina Rodriguez Lopez, M.Sal Nuera Guzmán. Viva el Vocabulario. A1-B1. En clave ELE, 2009.
3. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.

Інформаційні ресурси:
1. Películas españolas
2. CD de los manuales
3. http://www.cervantes.es/default.htm
4. https://www.holaquetal.com/es_ES/web/hqt/spanish-materials
5. https://www.profedeele.es
6. https://www.videoele.com

Силабус:

Завантажити силабус