Друга іноземна мова (німецька, рівня В1) для студентів економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка»

Тип: На вибір студента

Кафедра: іноземних мов для природничих факультетів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
64Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
564доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.
664доцент Жовнірук З. Л., Кохан  Р. А.

Опис курсу

Курс спрямований на формування у студентів німецькомовної комунікативної компетентності на рівні, що відповідає В1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Студенти оволодіють знаннями про систему німецької мови, особливості функціонування  мовних конструкцій, моделей та структур в обсязі, передбаченому програмою курсу; засвоять граматичний матеріал у межах тем: дієслова в Präteritum і Plusquamperfekt, майбутній час, слабка відміна іменників, відприкметникові іменники, родовий відмінок іменника, словотвір іменників, відмінювання прикметників у вищому та найвищому ступенях порівняння, пасивний стан дієслів в теперішньому часі (Passiv Präsens) та минулому (Passiv Perfekt. Passiv Präteritum), підрядні умовні речення зі сполучником wenn, підрядні речення часу, підрядні означальні речення, сполучники als, obwohl, als ob, falls, da, парні сполучники, умовний спосіб (Konjunktiv II) в минулому часі, вираження бажань в умовному способі, прийменник wegen, прийменники часу з родовим відмінком, інфінітив з zu, дієслова та конструкції з es, альтернативне вживання конструкції um…zu та сполучника damit, інфінітивні конструкції statt/ohne…zu +Infinitiv, вживання та відмінювання дієприкметника, керування дієслів; ознайомляться з національними та соціокультурними особливостями країн, мова яких вивчається.

Завдання курсу передбачають розвиток у студентів рецептивних та продуктивних комунікативних умінь і навичок, зокрема: читання (розуміти автентичні тексти рівня складності, що визначається як нижчий середнього з підручників та посібників, спеціалізованих та популярних періодичних видань, Інтернет джерел), аудіювання (розуміти близько 70 % змісту усного висловлювання носія мови по телефону чи у процесі безпосереднього особистого спілкування; виокремлювати ключові деталі інформації, що сприймається з навчальних аудіо- чи відеозаписів), письма (писати короткі приватні листи, мейли, дискурсивні та аргументативні есе, автобіографії, вживаючи вивчені мовні і граматичні структури, логічно і зв’язно викладаючи думки, дотримуючись формату письмового висловлювання), усного мовлення (просто і зв’язно висловлюватися на знайомі теми, дотримуючись правил етикету лінгвокультури носіїв мови, норм їх мовленнєвої поведінки; описувати досвід, події, наводити стислі пояснення і докази щодо точок зору та планів; вирішувати з допомогою іноземної мови більшість питань під час перебування або подорожі у країні, мова якої вивчається). Курс охоплює такі теми: «Щастя щодень», «Спілкування», «Залишаймося здоровими», «Вчимо мови», «Шукаємо роботу», «Послуги», «Поговорімо про житло», «Серед колег», «Віртуальний світ», «Реклама та споживання», «Між собою», «Соціальна взаємодія», «Сторінками політики та історії», «Стара та нова батьківщина»

Робоча програма 

Рекомендована література

  1. Кудіна О., Феклістова Т. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студ. вищих. навч. закладів. – Вінниця : Нова книга, 2018. – 520 с.
  2. Braucek B., Castell A. Basisgrammatik. DaF A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2018. – 344 S.
  3. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Sprachniveau B1+ Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch für Deutsch als Fremdsprache. Schubert-Verlag Leipzig, 2013. – 268 S.
  4. Buscha A., Szita S. Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. – Schubert-Verlag Leipzig, 2010. – 186 S.
  5. Gottstein-Schramm B., Kalender S. [u.a.] Schritte Übungsgrammatik. Niveau A1-B1. – Ismaning : Hueber, 2010. – S. 70-71.
  6. Hilpert, S., Kerner M., Orth-Chambah J. Schritte 5 International Neu. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2018. – 208 S.
  7. Hilpert, S., Kerner M., Pude A. Schritte 6 International Neu. Deutsch als Fremdsprache. – Hueber Verlag, 2018. – 208 S.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус