Кохан Роксоляна Андріївна

Посада: доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: roksolyana.kokhan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • Методологія досліджень світової літератури в контексті культури;
  • Сучасна світова література про дітей (дитинство);
  • Методика викладання іноземної мови як другої іноземної;
  • Інтерактивні технології вивчення іноземної мови у закладі вищої освіти.

Курси

Публікації

Автореферат дисертації:

Кохан Р. А. Поетологічна парадигма радості у світовій літературі про дітей кінця XX – початку XXI ст. (на матеріалі творів Юстейна Ґордера, Джонатана Фоера, Анни Ґавальди) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.04 / Роксоляна Андріївна КоханНАН України. Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка.– Київ : [б.в.], 2018.– 20 с.

Монографії:

Кохан Р. А. Як воно: отримати в подарунок увесь світ?” Поетологічне розгадування РАДІСНОЇ головоломки / Р. А Кохан. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2020. – 320 с. – 20 друк. арк.

Вибрані статті:

Кохан Р. А. Специфіка вивчення курсу другої іноземної мови у вищій школі: розвиток навчальної особистості студента / Р. Кохан // Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Online Conference (Poltava, 04 June 2021). – Poltava : Astraya, 2021. – P. 102–107.
Kokhan R. “We are strong believers in the power of the Avon brand”: Genre features of international cosmetics companies’ e-releases / T. Yakhontova, O. Ivantsiv // ESP Today. – 2021. – Vol. 9(2). – P. 182–205. (Scopus, WoS)
Kokhan R. Conversation Analysis Tool as an Effective Means for Teaching the University Courses of English and World Literature / Kokhan R., Matsevko-Bekerska L., Lysanets Y. // Arab World English Journal. – 2020. – Iss. 11 (4). – P. 307–318. (WoS)
Кохан Р. А. Фрейм ‘самотність’ у розбудові художньої парадигми радості (роман Елізабет Ґілберт “Природа всіх речей”) / Р. А. Кохан // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – Вип. 22. – Т. VII (202). – С.133–141.
Кохан Р. А. Вивчення іноземної мови у процесі формування фахової особистості студента: міжособистісний контакт крізь „Вікно ДжоХарі“ / Р. Кохан // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи“. – Полтава, 2020. – С. 210–215.
Kohan R. Poetikale Konzeptentwicklung der „Freude“ im Roman von Eleanor Porter Pollyanna / Roksoliana Kohan // Spheres of Culture. Branch of Ukrainain Studies of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. – Lublin, Poland, 2019. – Vol. 19. – P. 113–121.
Кохан Р. А. Теоретико-методологічна парадигма радості в сучасній прозі про дітей: поетологічна перспектива / Р. Кохан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 51. – С. 65–77.
Кохан Р. А. Лабіринтами радості : концептуалізація історико-філософського дискурсу / Р.А. Кохан. – Львів : Друк-Захід, 2018. – 106 с.
Кохан Р. А.  «Автор – герой – читач»: емоційні максими двох світів у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії» / Р.А. Кохан // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія.Харків, 2017. – Вип. 76. – C. 246–250.
Кохан Р. А. «СТРАШЕННО» та «НЕЙМОВІРНО»: рецептивні максими самотності в романі Джонатана Сафрана Фоера «Страшенно голосно і неймовірно близько» / Р.А. Кохан // Науковий журнал «МОВА І КУЛЬТУРА». – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. Т. ІІ (187). – С. 74–80.
Кохан Р. А. «Самість – самотність – усамітнення»: парадокси радості дитинства у повісті Анни Ґавальди «35 кіло надії» / Р.А. Кохан // Султанівські читання : зб. статей / редкол. : І. Козлик й ін. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017. – Вип. VI. – С. 185–195.
Кохан Р. А. (Само)рецепція дитинства в калейдоскопі поколінь (за повістю Анни  Ґавальди «35 кіло надії») / Р.А. Кохан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. д. ф. н. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 290–301.
Кохан Р. А. Екзистенційні виміри дому в моделюванні художнього світу повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці» / Р.А. Кохан // Spheres of Culture. Branch of Ukrainain Studies of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin. – Lublin, 2016. – Vol. XV. – P. 313–321.
Кохан Р. А. «Коли розірветься срібна вервечка з гладенькими перлами…» : символ вічності у повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці» / Р.А. Кохан // Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва «Література. Діти.  Час». Вип. VI : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Українська література для і про дітей: історичні здобутки й тенденції розвитку» (11 жовтня 2016 року). – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка», 2016. – С. 82–87.
Кохан Р. А. Онтологія читання : рецепція художнього світу дитинства / Р.А. Кохан // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – Київ : Університет «Україна», 2016. – Вип. 33. – С. 208–217.
Кохан Р. А. Пригода Оскара Шелла: реінтерпретація пережитої трагедії (роман Дж. С. Фоера «Страшенно голосно та неймовірно близько») / Р.А. Кохан // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. XІ. – С. 212–220.
Кохан Р. А. «Радісна» модель трагічного світосприймання у романі Дж. С. Фоера «Страшенно голосно та неймовірно близько» / Р.А. Кохан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. д. ф. н. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 45. – С. 280–291.
Кохан Р. А. Радість пізнання як смислова константа роману Юстейна Ґордера «Світ Софії» / Р.А. Кохан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство / за ред. д. ф. н. М. Ткачука. – Тернопіль : ТНПУ, 2016. – Вип. 44. – С. 212–217.
Кохан Р. А. Символіка дитинства в художньому світі роману Юстейна Ґордера «Помаранчева дівчинка» / Р.А. Кохан // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія : Філологічні науки. – Полтава, 2016. – Вип. 23. – С. 91–97.
Кохан Р. А. Хронотоп радості у романі Юстейна Ґордера «Помаранчева дівчинка» / Р.А. Кохан // Вісник Львівського Університету. Серія : іноземні мови. – Львів, 2016. Вип. 24. Ч. 1. – С. 120–127.
Кохан Р. А. Читач як реципієнт РАДОСТІ у художньому світі Юстейна Ґордера / Р.А. Кохан // Науковий журнал «МОВА І КУЛЬТУРА». – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. ІІІ (183). – C. 65–72.

Наукова біографія

2018 диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 «Література зарубіжних країн»
2015 диплом магістра факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю «Мова та література (німецька)».

Кваліфікація – магістр філології, викладач німецької і англійської мов та світової літератури.

Професійна діяльність:

З 2020 р. доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2018 – 2020 асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов ЛНУ імені Івана Франка
2015 – 2018 аспірант кафедри світової літератури факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка
2010 – 2015 студентка факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка

Різне

Тези доповідей на міжнародних конференціях

  1. Кохан Р. А. Концепт СПОКІЙ у романі Е. Ґілберт „Природа всіх речей“ / Р. Кохан // Тези Міжнародної науково-практичної конференції “Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries“ (30–31 жовтня 2020 р., м. Венеція, Італія). – Венеція, 2020. – С. 85
  2. Кохан Р. А. Оповідна специфіка репрезентації теми економічного сьогодення в німецьких медіа (на матеріалі аналітичного огляду телерадіокомпанії „Deutsche Welle“). / Р. Кохан // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: досвід і виклики“ (23–24 квітня 2021 р., м. Ченстохова, Республіка Польща). – Ченстохова, 2021. – С. 158

Розклад