Друга професійна іноземна мова (іспанська, для студентів економічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932Кабов А. В.
1032Кабов А. В.

Опис курсу

Вивчення іспанської мови як другої професійної іноземної шляхом розвитку 4 мовленнєвих компетенцій (слухання, говоріння, читання, письмо) з дотриманням загальноєвропейських рекомендацій щодо вивчення та викладання іноземних мов, з врахуванням професійної лексики економічної сфери діяльності людини.

Рекомендована література

  1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах: навч. посібник/Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька.– 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 358 с.
  2. Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців / A.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська

– Київ: 2008. – 416 c.

3. Aragonés L. Gramática de uso del español: teoría y práctica (A1-B2) / Luis Aragonés, Ramón

Palencia. – Madrid, 2000. – 270 p.

4. Cerrolaza Aragón M. Pasaporte (A1) / Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero – Madrid: Edelsa, 2007.

5. Cerrolaza Gili O. Libro de ejercicios. Diccionario práctico de gramática / Cerrolaza Gili O.,

Sacristán Díaz E. – Madrid: Edelsa, 2009.

6. Encinar A. USO interactivo del vocabulario / Encinar Ángeles. – Madrid: Edelsa, 2008.

7. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios / [Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª J.]. – Madrid, 1998. – 152 c.

8. García Fernández N. Español 2000 / García Fernández N., Sánchez Lobato J. – Madrid: SGEL,1993.

  1. González Hermoso A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A1) / González Hermoso A., Romero Dueñas C., Cervera Vélez A – Madrid: Edelsa, 2007.
  2. González Hermoso A. Gramática del español como lengua extranjera / González Hermoso A., Sánchez Alfaro M. – Madrid: Edelsa, 1998.
  3. Martín Peris E. Gente: curso de español para extranjeros / Martín Peris E., Sans Baulenas N. – Barcelona: Difusión, 2004.
  4. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa / Medina

Montero C. G. – Madrid: SGEL, 2001.

13. Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A2) /Romero Dueñas C., González Hermoso A., Cervera Vélez A. – Madrid: Edelsa, 2007.

14. Sándor Lаszló. Para practicar los pasados / Sándor László. – Madrid: Edelsa, 2008. – 96 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму