Емотивна фразеологія (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Маєвська О. Т.Іні21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Іні21Жох І. П.

Опис курсу

Фразеологія – це розділ мовознавства, що вивчає фразеологічну систему мови.
Об’єктом вивчення фразеології як мовознавчої дисципліни є сукупність усіх фразеологічних одиниць (фразеологізмів) мови. Предметом фразеології є вивчення типологічних ознак фразеологізмів, дослідження природи і їх сутності, закономірностей функціонування. Фразеологія розробляє принципи виділення фразеологічних одиниць, методи їх вивчення, класифікації та фразеографії – опису в словниках. Емотивна фразеологія робить класифікацію фразеологічних одиниць відповідно до емоційного навантаження.

Результати навчання:
знати:
предмет, об’єкт та завдання емотивної фразеології фразеології; основні ознаки фразеологізму; класифікацію фразеологізмів; утворення фразеологічних одиниць; синтаксичні характеристики фразеологізмів; основні особливості фразеологізмів у порівнянні з вільними словосполученнями.
вміти:
оперувати основними поняттями емотивної фразеології; кваліфіковано аналізувати значення фразеологізму, особливості процесів формування фразеологічних одиниць; розрізняти види лексичних значень та системних зв’язків між словами, ідентифікувати фразеологізми та аналізувати їх структуру.

Рекомендована література

1. Beltran, M.J. y Tortosa, E. Modismos en su salsa. – Barcelona: Acro/libros, 1996.
2. Corpas Pastor G. Manual de Fraseología española. – Madrid:Gredos, 1996.
3. García Sánchez M., Sobre implicaciones linguisticas. Solidaridad léxica y expresión fija // Estudios Humanisticos. Filologia. – №12. – 1990.
4. Gómez Molina J.R. Las unidades fraseológicas del español: una propuesta metodológica para la enseñanza de las locuciones en la clase de ELE // Cuadernos de Filologia: Estudios linguisticos. – Universidad de Valencia, 1999.
5. Martínez Marín, J. Fraseología y diccionarios modernos del español // Voz y Letra. – II/I. – 1991.
6. Ruiz Gurillo Leonor Aspectos de fraseología teórica española. – Valencia, 1997.
7. Zuluaga, A. Introducción al estudio de las expresiones fijas // Studia Romanica et Linguisticia. – №10. – 2005.
8. Calles Vales J., Bermejo Meléndez B. Jergas, argot y modismos. – Madrid: LIBSA, 2001.
9. Daniel P. Panorámica del argot español / Diccionario de argot español / León V.– Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1996.
10. Rodríguez González F. Lenguaje y contracultura juvenil: anatomía de una generación // Comunicación y lenguaje juvenil, Madrid: Editorial Fundamentos, 1989.
11. Seco M. El léxico de hoy // Comunicación y lenguaje, Madrid, 1977

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус