Епоха Ренесансу у розвитку іспанської мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кабов А. В.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іні51МКабов А. В.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з особливостями епохи Ренесансу та поняття «Золотого Століття» в Іспанії та їх впливом на розвиток іспанської мови XVI-XVII століть.

Цілі курсу: ознайомити з визначними мовознавцями та мовознавчими дослідженнями в Іспанії в епоху «Золотого Століття», зі станом орфографії, правилами пунктуації, фонетикою, морфосинтаксисом, лексикою, літературою та культурою «Золотого Століття» та їхнім впливом на формування іспанської літературної мови.

Після завершення цієї освітньої компоненти студент повинен:

знати:

 1. Особливості епохи Ренесансу та поняття «Золотого Століття» в Іспанії.
 2. Фонетичні, граматичні, орфографічні та лексичні особливості іспанської мови епохи «Золотого Століття».
 3. Особливості застосування іспанської мови епохи «Золотого Століття» у різних іспаномовних джерелах епохи Відродження.
 4. Визначних мовознавців та мовознавчі дослідження в Іспанії в епоху «Золотого Століття».
 5. Витоки сучасних лінгвістичних досліджень епохи «Золотого Століття».
 6. Лінгвокультурні особливості Іспанії епохи «Золотого Століття».

вміти:

 1. Аналізувати епоху Ренесансу та поняття «Золотого Століття» в Іспанії.
 2. Застосовувати знання фонетичних, граматичних, орфографічних та лексичних особливостей іспанської мови епохи «Золотого Століття» під час роботи з іспаномовними джерелами XVI-XVIIстоліть.
 3. Пояснити важливість епохи «Золотого Століття»в історії розвитку іспанської мови, культури та цивілізації.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач набуде таких загальних і фахових компетентностей:

ЗК 3. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 5. Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК 9. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ФК 3. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.

ФК 6. Здатність застосовувати поглиблені знання з іспанської філології для вирішення професійних завдань.

ФК 7. Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Після вивчення цієї вибіркової навчальної дисципліни здобувач досягне таких програмних результатів навчання:

ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології.

ПРН16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ПРН 20. Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру.

Рекомендована література

 1. Bao W.Unas interpretaciones emblemáticas de la imagen del árbol en las Odas de fray Luis de León. La actualidad de los estudios de Siglo de Oro. 2023. P. 259-268.
 2. Djoko Kouadio L.S. Himnos a la vida de santidad: cuando el teatro de Tirso de Molina y la poesía de san Juan de la Cruz se unen. La actualidad de los estudios de Siglo de Oro. 2023. P. 278-286.
 3. Frenk Alatorre M. La ortografía elocuente: (testimonios de lectura oral en el Siglo de Oro). Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 22-27 agosto 1983. 1986. Vol. 1. P. 549-556.
 4. Gauger H.-M. La conciencia lingüística en el Siglo de Oro. Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 18-23 agosto 1986. Berlín, Frankfurt am Main, Vervuert. 1989. P. 45-63.
 5. Gómez-Agero G.S. Entre sucesos y ortografías (De un Mateo Alemán americano). Universitas-XXI: Revista de Ciencias Sociales y Humanas. 2014. Nº. 20. P. 183-228.
 6. Gómez Camacho A. Alfabetización y ortografía en Siglo de Oro. Democracia y Educación en el siglo XXI. La obra de John Dewey 100 años después: libro de actas del XVI Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Pedagogía. Facultad de Educación, Universidad Complutense de Madrid. 2016. P. 272.
 7. Lapesa R. Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981.
 8. Lope Blanch J.M. La lingüística española del Siglo de Oro. Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas: 22-27 agosto 1983. 1986. Vol. 1. P. 37-58.
 9. Rózsavári N. El uso de vos y sus formas verbales en obras del Siglo de Oro. Colindancias: Revista de la Red de Hispanistas de Europa Central. 2015. Nº. 6. P. 263-275.
 10. Salvador Plans A. El grafema ‘H’ en los tratadistas del Siglo de Oro. Anuario de estudios filológicos. 1982. Vol. 5. P. 167-178.
 11. Sánchez Jiménez A., López Lorenzo C., J. Sáez A., Salas García J.A. La actualidad de los estudios de Siglo de Oro. Reichenberger. 2023. 502 pp.
 12. Sebastián Mediavilla F. La puntuación en el Siglo de Oro (teoría y práctica). Tesis doctoral dirigida por Francisco Rico Manrique (dir. tes.). Universitat Autònoma de Barcelona 2001.

 

Відео з порталу Youtube по деяким темам курсу

 1. Primer encuentro Siglo de Oro Español – YouTube
 2. La vida cotidiana en la España del Siglo de Oro – YouTube
 3. El siglo de oro Español – Todo tiene un porqué – YouTube
 4. ESPAÑOL MEDIEVAL 🏰 FONÉTICA: DIFERENCIAS principales con el español moderno – YouTube
 5. ¿Quieres saber cómo sonaba el castellano del siglo XV? Aquí leo una muestra – YouTube
 6. (2) Biografía de Santa Teresa de Jesús – YouTube
 7. (2) San Juan de la Cruz |Escritor místico y religioso – YouTube
 8. (4) Fray Luis de León |El poeta místico del Renacimiento – YouTube

 

Інформаційні ресурси

 1. www.dialnet.es
 2. www.cervantesvirtual.com
 3. www.rebiun.org

Матеріали

Теми для самостійної роботи

1. Історичні передумови появи Ренесансу в Іспанії.
2. Поняття «Золотого Століття».
3. Розвиток науки та культури.
4. Поширення та престиж іспанської мови в Європі та в Латинській Америці.
5. Перша граматика іспанської мови Антоніо де Небріхи (1492)
6. Творчість граматистів XVI-XVII ст. (Віллалон, Хіменес Патон, Гонсало Корреас, Хуан Віллар)
7. Відомі лексикографічні праці епохи «Золотого Століття».
8. Вплив мов автохтонного населення Латинської Америки на лінгвістичну думку та лексикографію іспанської мови.
9. Основні орфографічні та пунктуаційні особливості іспанської мови «Золотого Століття.
10. Основні фонетичні особливості іспанської мови «Золотого Століття.
11. Основні морфосинтаксичні особливості іспанської мови «Золотого Століття.
12. Основні лексичні особливості іспанської мови «Золотого Століття.
13. Творчість Гарсіласо де ла Вега і Хуана Боскана та їх вплив на іспанську мову «Золотого Століття».
14. Свята Тереза та Святий Хуан де ла Круз як представники напрямку містицизму в іспанській літературі та їх вплив на літературну мову.
15. Вплив Контрреформації та творчості Луїса з Гранади та Луїса з Леону на літературну іспанську мову.
16. Фернандо де Еррера як представник високого стилю іспанської поетичної мови.

Силабус:

Завантажити силабус