Феміністичні тенденції іспанської літератури

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Маєвська О. Т.Іні41

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з провідними літературними напрямами, течіями, жанрами в іспанській літературі кінця ХХ, докладно вивчити дослідження творчості провідних іспанських письменниць, розвинути практичні навички аналізу терміну жіноче письмо, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанської літератури ХХ століття.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– основні тенденції і особливості розвитку іспанської літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст;
– основні літературні премії Іспанії;
– провідні літературні напрями і жанри окресленого періоду;
– поняття жіноча проза, жіноче письмо;
– визначення дитячої літератури і її головних представників;

Студент повинен уміти:
– вирізняти специфічні особливості в еволюції творчості письменниць;
– визначати до якого літературного напрямку належить худ. твір;
– визначати тему, ідею худ. творів;
– аналізувати композиційну будову, поетичні особливості;
– аналізувати систему персонажів запропонованих літературних творів.

Рекомендована література

1. Антологія феміністичної філософії / За ред. Елісон М. Джаґер та Айріс Меріон Янґ. – К. : Основи, 2006. – 800 с.
2. Ґендер. Маскулінність/Фемінність. – Ї. – № 27 – 2003.
3. Павличко С. Фемінізм. К.: Основи, 2002. – 322 с.
4. Ревакович М. Persona non grata. Нариси про Нью-Йоркську групу, модернізм та ідентичність. К.: Часопис “Критика”, 2012. – 336 с.
5. Улюра Ганна. Теоретико-методологічні засади гендерних студій з літературознавства // Гендерні студії в літературознавстві: Навчальний посібник / За ред. В.Л. Погребної. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2008. – С. 6 – 20.
6. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів : 1996. – С. 510 – 536.
7. Gascón Vera E. Un mito nuevo: la mujer como sujeto/objeto literario / Elena Gascón Vera. – Madrid : Pliegos, 1992. – 288 p.
8. Johnson R. Gender and Nation in the Spanish Modernist Novel / Roberta Johnson. – Nashville : Tenn Vanderbilt University Press, 2003. – 336 p.
9. Kirkpatrick S. Mujer, modernismo y vanguardia en España / Susan Kirkpatrick. – Madrid : Ediciones Cátedra. S. A., 2003. – 322 p.
10. Luengo J. La interpretación de la imagen visual de la “feminidad” / Joaquín Luengo // X Coloquio Internacional de la Asociación española de Investigación de Historia de las Mujeres: Representación, Construcción e Interpretacіón de la Imagen Visual de las Mujes. – Sevilla : Publicaciones digitales, S. A., 2003. – P 355–375.
11. Valcárcel A. Los Desafíos del Feminismo ante el siglo XXI. Sevilla: Instituto andaluz de la mujer, 2000.
12. http://cervantesvirtual.es
13. http://www.virtual-spain.com/literatura_espanola-contemporanea.html
14. http://www.aecid.es/web/es/bibliotecas/revistas/hispanica/
15. http://www.rinconcastellano.com
16. http://elpais.com/diario/
17. Soriano Elena. “El donjuanismo femenino”, Literatura y vida. I. Artículos y ensayos breves. Barcelona: Anthropos, 1992. – P. 253-299.

Силабус: Силабус курсу "Феміністичні тенденції іспанської літератури"

Завантажити силабус