Фонетика і правопис старогрецької мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: класичної філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Домбровський М. Б.Інк11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інк11доцент Домбровський М. Б.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

В курсі простежується історія становлення правописної стистеми грецької мови у зв’язку з фонетикою. Розглядаються різні часові і регіональні варіанти системи письма. Висвітлюються проблемні питання реконструкції давньогрецької фонетики. Особлива увага уділяється природі грецького наголосу, фонетиці придихових приголосних і дифтонгів. Докладно вивчаються дві традиції читання старогрецьких текстів – т. зв. Еразмова і Райхлінова; простежуються впливи обох традицій на характер грецьких запозичень в європейських мовах, насамперед – в українській.

 Результати навчання:

 • знати:

Основні регіональні і часові варіанти грецького письма, основні проблемні питання реконструкції грецької фонетики, відмінності між Райхлінівською і Еразмовою традиціями читання грецьких текстів

 • вміти:

Читати заданий текст відповідно до Еразмової і Райхлінівської традицій, а також відповідно до даних історичної фонетики (максимально близька реконструкція фонетичного образу тексту). Визначати, в рамках якої традиції (Еразмової чи Райхлінової) відбулося запозичення конкретного грецького слова в українській чи іншій сучасній мові.

Рекомендована література

Базова:

 1. Тронский И. М. Древнегреческое ударение. — М.—Л., 1962
 2. Оліщук Р., Макар. І. Давньогрецька мова. – Чернівці : Букрек, 2015. – 496 с.
 3. В. Маслюк., Л. Олійник. Грецька мова: Навчальний посібник для  студентів 1-го  курсу класичної філології (видання друге). – Львів. Видавничий центр Львівського національного університету 1999. – 95 с.

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/masliuk1_text.pdf

https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/masliuk1_slovnyk.zip

Допоміжна:

 1. Звонська Л.Л. Історія грецької мови. – К., 2011.
 2. Henry George Liddell; Robert Scott [1940], A Greek-English Lexicon

http://perseus.uchicago.edu/Reference/LSJ.html

 1. Древнегреческо-русский словарь. Сост. И.Х.Дворецкий: В 2 т. – М., 1958. – Т.1-2.

http://gurin.tomsknet.ru/alphaonline.html

 1. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. — М.: Филоматис, 2003.

http://leomarek.ho.ua/vyklady/slavatin.djvu

 1. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: Учебник. – М., 1948. – 614 с.

http://leomarek.ho.ua/vyklady/sobolevskij.pdf

 1. Smyth, Herbert Weir. Greek Grammar. – Harvard UP, 1984.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0007

 1. Auerbach, M., Golias, M. Gramatyka grecka. – Warszawa, 2000.

Інтернет-ресурси:

 1. Resources for Writing Ancient & Modern Greek https://www.nativlang.com/greek-language/
 2. Poinikastas: Epigraphic Sources for Early Greek Writing http://poinikastas.csad.ox.ac.uk/
 3. Searchable Greek Inscriptions https://epigraphy.packhum.org/
 4. Greek Inscriptions Online http://www.greekinscriptions.com/
 5. Perseus Digital Library http://www.perseus.tufts.edu/
 6. Textkit – Greek and Latin Learning Tools: http://www.textkit.com/greek_grammar.php

Матеріали

Фонетика і правопис старогрецької мови (силабус)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму