Іноземна мова (англійська) (для студентів першого курсу економічного факультету, спец. “Бізнес-економіка”)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Немає
14Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1150Труш М. М., Сухий О. О.
Stakhiv M. V., Khrystyna Hynda
Kushyk O. I.
2120Труш М. М., Сухий О. О.
Stakhiv M. V., Khrystyna Hynda
Kushyk O. I.

Опис курсу

Мета – метою курсу є формування необхідної комунікативної компетентності студентів в усній та письмовій формах в межах загальної та професійної тематики, необхідної для майбутньої професійної діяльності. Граматичний та лексичний матеріал, а також матеріал для читання та аудіювання подані у базовому підручнику (Upstream Upper Intermediate), проте використовуються також ретельно підібрані матеріали з інших джерел.

Завдання – засвоєння студентами структурованого комплексу знань теоретичних засад та практичних навичок володіння англійською мовою.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • загальні принципи вивчення іноземної мови;
 • лексичний та граматичний матеріал відповідно до програми курсу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • застосовувати засвоєний матеріал на практиці;
 • розуміти тексти мовою оригіналу з англомовних книг, підручників, газет, журналів та Інтернет-сторінок;
 • розуміти монологічне та діалогічне повідомлення загального та спеціального характеру;
 • самостійно складати письмове повідомлення на задану або довільну тему;
 • чітко та логічно висловлювати власну думку, використовуючи відповідні лексичні одиниці та граматичні конструкції;
 • виступати з презентаціями на загальні та економічні теми.

Рекомендована література

Main literature:
 1. Obee B., Evans V. Upstream upper intermediate (student’s book). – Express Publishing, 2003.
Additional literature:
 1. Brook-Hart G. Business benchmark upper intermediate. – Cambridge, 2006.
 2.  Collins Cobuild Student’s grammar (practice material by Dave Willis). Harper Collins Publishers Ltd, 1991.
 3. Doodley J., Evans V. Grammarway 4. – Express publishing, 2009.
 4. Fowler M.S. The right word. – Nelson, 1987.
 5. HarmerJ., Rossner R. More than words: vocabulary for upper intermediate and advanced students. – Longman, 1991.
 6. Harrison M. Word perfect: vocabulary for fluency. – Longman, 1991.
 7. McCarthy M., O’Dell F. English vocabulary in use. – Cambridge, 1994.
 8. McNicholas K. Macmillan English Grammar in context advanced. – Macmillan, 2008.
 9. Misztal M. Tests in English: thematic vocabulary, intermediate and advanced level. –Warsaw, 1996.
 10. Rogers J. Market leader. Upper intermediate business English. – Longman, 2006.
 11. Thomson A.J., Martinet A.V. A practical English grammar. Oxford university press, 1994.
 12. Vince M. English grammar and vocabulary. Advanced language practice. – Macmillan, 2003
 13. Vince M. English grammar and vocabulary. First certificate language practice. – Macmillan, 2003
 14. Wellman G. Wordbuilder: vocabulary development and practice for higher-level students. –Heinemann, 1990.
 15. Yule, G. Oxford practice grammar advanced. – Oxford, 2006.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму