Французька драматургія

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Кушнір І. Б.Інф41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Інф41доцент Кушнір І. Б.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб виробити цілісне уявлення про французьку драматургію як художньо-мистецьке явище XVIII – середини ХХ ст., ознайомити студентів із кращими зразками романтичної, символічної драми, інтелектуального театру і театру абсурду в контексті світової культури. Завдання курсу – ознайомитися з  філософсько-естетичними передумовами виникнення та особливостями розвитку драматургії XVII – середини ХХ ст., вивчити її витоки, особливості, головні ознаки на прикладі драматичних текстів і їхніх постановок.

 

Рекомендована література

Основна література:
1. Ніколенко О. М. Поезія французького символізму. – Харків: Ранок, 2003.
2. Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ ст. – К.: Либідь, 1997.
3. Стайн Дж. Л. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Символізм, сюрреалізм і абсурд / Дж. Л. Стайн; пер. з англ. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 272 с.

Додаткова література:
1. Театр абсурду. – Режим доступу: tps://pidruchniki.com/15341220/literatura/teatr_absurdu
2. Поняття «театр абсурду». Риси та символи «театру абсурду». – Режим доступу:
ttps://studopedia.com.ua/1_383906_kuzmin-viktor-pavlovich.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Французька драматургія"

Завантажити силабус