Функціональна граматика (іспанської мови)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820Лесько Х. С.Іні41

Опис курсу

Провідними завданнями дисципліни є:
теоретично висвітлити основи граматичної будови іспанської мови у відповідності до сучасного стану лінгвістичних знань і у світі філософського вчення про мову як про суспільне явище;
ввести студентів у найважливіші проблеми сучасних досліджень будови іспанської мови;
розвивати у студентів уміння застосовувати теоретичні знання з граматики мови до практичного викладання іспанської мови;
розвивати у студентів уміння самостійно опрацьовувати поточну наукову інформацію з граматичних досліджень мови й знаходити елементи, необхідні для впровадження у практику викладання іспанської мови.

У результаті вивчення курсу студент повинен
знати: особливості процесів побудови речень;

вміти: характеризувати основи граматичної будови іспанської мови; застосовувати теоретичні знання у практичному викладанні у школі; узагальнювати одержані практичні знання.

Рекомендована література

1. Alonso A., Henríquez Ureña P. Gramática Сastellana. 1c., 2c. La Habana, 1968.
2. Hualde J. Introducción a la lingüística hispánica / José Ignacio Hualde, Antxon Olarrea. – Madrid, 2001. – 370 p.
3. Gómez Torrego L. Gramática didáctica del español. – Madrid, 2002. – 543p.
4. Gómez Torrego L. Análisis sintáctico. Teoría y práctica. –Madrid, 2011. –318 p.
5. Lang F. Spanish word formation : productive derivational morphology in the modern lexis / Mervyn Francis Lang. – London : Routledge, 1990. – 284 p.
6. Meilan García A. Construir bien en español. La forma de las palabras / Antonia J.Meilan García, Serafina García, Hortensia Martinez. – Nobel Oviedo. – 2004. – 347 p.
7. Nebrija A. de Gramática de la lengua castellana / Antonio de Nebrija. – Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces. – 668 p.
8. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. – Madrid : Espasa Calpe, 22ª ed. – 527 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус