Іноземна мова (англійська) для студентів другого курсу економічного факультету, спеціальність – міжнародна економіка)

Тип: Нормативний

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Ковальська А. Ю.
Тимчишин М. В.
Гладун І. І.
Іллів-Паска  І. І.
Лісова Б. С.
464Лісова Б. С.
Тимчишин М. В.
Ковальська А. Ю.
Іллів-Паска  І. І.
Гладун І. І.

Опис курсу

Мета курсу полягає в ознайомленні з основами граматики англійської мови, формуванні необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами.

Завдання курсу полягає у формуванні професійного мислення. Поаспектний виклад навчального матеріалу та система різноманітних вправ спрямовані на опанування основ англійської мови.

Рекомендована література

  1. Evans V. Upstream B2+. Upper Intermediate : student`s book / Virginia Evans, Bob Obee. – Newbury : Express Publishing, 2013. – 264 p. : ill.
  2. Evans V. Upstream B2+. Upper Intermediate : workbook / Virginia Evans, Bob Obee. – Newbury : Express Publishing, 2013. – 136
  3. Dooley, J. Grammarway 4 :English Grammar Bookwith answers / J. Dooley, V. Evans. – 4-th impr. – Newbury: Express Publishing, – 278 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму