Іноземна мова (французька, економічний факультет, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364доцент Фроляк М. П.
464доцент Фроляк М. П.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб успішно засвоїти основні поняття і категорії системи сучасної французької мови, оволодіти мовною та мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння іншомовним мовленням. Тому у курсі представлено як огляд концепцій, так і процесів та інструментів, потрібних для постійного вдосконалення мовних знань.

Мета курсу «Іноземна мова (французька)» полягає у формуванні мовної (засвоїти базовий мовний репертуар, який дозволить студентові справлятися з повсякденними ситуаціями з передбаченим змістом) та мовленнєвої компетенції (засвоїти фрази та широко вживані вирази, необхідні для повсякденного спілкування у сферах особистого побуту, сімейного життя; розвинути загальний лінгвістичний діапазон; розвинути соціолінгвістичну компетенцію на рівні виконання й реагування на основні мовленнєві функції, такі як інформаційний обмін та вимоги, і виражати свої погляди і ставлення простими засобами) студентів.

Рекомендована література

  1. Alcaraz Marion. ÉDITO. Méthode du français. Niveau A1. – Paris: Didier, 2016.
  2. Baylocq Marie-Pierre. ÉDITO. Cahier d’activités. Niveau A1. – Paris : Didier, 2016.
  3. Boularès M., Frérot J.-L.Grammaire progressive du français avec 400 exercices. –Paris: CLE International, 2004.
  4. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau intermédiaire. –Paris:CLE International, 2003.
  5. Miquel С.,Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau intermédiaire. –Paris: CLE International, 2011.
  6. Siréjols E., Renaud Dominique. Grammaire avec 450 nоuveaux exercices. Niveau intermédiaire. CLE International, 2004.

Інформаційні ресурси:

www.abu.cnam;

www.lefigaro;

www.lepoint.fr;

www.tv5.org;

www.bonjourdefrance.com;

www.francaisfacile.com/cours;

www.enseigna.fr/fr/langues;

www.lexiquefle.free.fr ;

www.culture.coe.int/portfolio

www.francaisfacile.com

Силабус:

Завантажити силабус