Іноземна мова (французька, географічний факультет, 1 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164
264

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні
знання, обов’язкові для того, щоб поглибити знання основних понять і
категорій системи сучасної французької мови, вдосконалити володіння мовною та мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння іншомовним мовленням.
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на рівні А2 на побутовому, культурологічному та професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідного до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація комунікативних намірів на письмі; робота з іншомовними джерелами загального-побутового та професійного характеру; участь в бесідах французькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.

Рекомендована література

Рекомендована література

1. Lucie Mensdorff-Pouilly, Sergueï Opatski,Violette Petitmengin,Sylvie Pons,Caroline Spérandio,Hamza Djimli,Julie Vedelman-Abry. Edito A1. Méthode de français. Livre d’élève. – Didier, 2022.
2. Roxane Amoravain,Valérie Blasco,Magosha Fréquelin,Marie Gouelleu,Hélène Maspoli-Elachèche,Lucie Mensdorff-Pouilly,Julie Vedelman-Abry. Edito A1. Cahier d’activités. – Didier, 2022.
3. Maia Gregoire, Odile Thievanez Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire – CLE international – 256 p.
4. Miquel Claire. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. 3-ième édition. – CLE International, 2017. — 239 p.

Apprendre le français – Cours de français en ligne gratuits

https://www.lepointdufle.net/

Page d’accueil

https://apprendre.tv5monde.com/fr

https://www.larousse.fr/

https://savoirs.rfi.fr/fr

Силабус:

Завантажити силабус