Іноземна мова (французька, географічний факультет, 2 курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
364Array
464Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364
464

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам знання, необхідні для того, щоб поглибити знання основних понять і  категорій системи сучасної французької мови, вдосконалити володіння мовною та мовленнєвою компетенціями, необхідними для практичного володіння іншомовним мовленням.

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на рівні B1 на  побутовому, культурологічному та професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідного до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.

Рекомендована література

  1. Heu Elodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrard Marion, Pinson Cécile. Edito A2 . Livre de l’élève. — Paris: Didier, 2016. — 220 p.
  2. Baylocq Sassoubre, Marie-Pierre, Brémaud Stéphanie, Cheilan Clara, Opatski Sergueï. Edito A2. Cahier d’activités.— Didier, 2016. — 144 p.
  3. Maia Gregoire, Odile Thievanez Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire – CLE international – 256 p.
  4. Miquel Claire, Goliot-Lété Anne. Vocabulaire progressif du français. Niveau Intermédiaire. CLE International / Sejer, 2011. — 239 p.

Інформаційні ресурси:

https://www.podcastfrancaisfacile.com/

https://www.lepointdufle.net/

https://capsurlefle.com/

https://apprendre.tv5monde.com/fr

https://www.larousse.fr/

https://savoirs.rfi.fr/fr

Силабус:

Завантажити силабус