Іноземна мова (французька, 1 курс філологічного факультету)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Писаревська О. В.
264Писаревська О. В.

Опис курсу

Програма курсу спрямована на те, щоб студенти досягли рівня мовної компетенції А1 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти. Тематичні тексти та аудіозаписи діалогів містять великий об’єм нової та частотної лексики, що сприяє збагаченню словникового запасу. Лексичні вправи, вміщені у базовому підручнику та робочому зошиті, характеризуються комунікативною спрямованістю. Таким чином, студент стає компетентним також у соціо-культурному аспекті використання французької мови.

Опрацювання великого масиву аудіозаписів (базових та додаткових) має на меті тренування та розвиток сприйняття та розуміння французької мови на слух. Завдання пов’язані з виконанням письмових вправ є багатовекторними. Перш за все, вони дозволяють покращити орфографічний та граматичний рівень мовної компетенції. В програму курсу входить тренування написання типових завдань (дружній лист,анкета, листівка) для складання міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF.

Завдання:

 1. Сформувати у студента правильну вимову та навики читання. Ознайомити із фонетико-фонологічною системою французької мови.
 2. Сформувати вміння будувати прості речення та користуватися комунікативними структурами у щоденному мовленні.
 3. Сформувати базовий лексичний запас з тем, які стосуються щоденного практичного життя.
 4. Ввести початкові знання про культуру Франції та інші цивілізаційні елементи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • тематичну лексику, переклад основних тематичних текстів;
 • структурні правила заповнення простої анкети, написання дружнього короткого елементарного електронного листа, написання листівки, короткого повідомлення;
 • найпростіші синтаксичні конструкції, теперішній час, близький майбутній час.

вміти:

→ розуміти прості аудіо-повідомлення, вміти знаходити у них конкретну необхідну інформацію (щоденні, прикладні теми)

→ вміти розповісти про себе, безпосереднє оточення, інтереси, розклад, вміти поставити запитання, виразити прохання у найпростіших побутових ситуаціях, висловити прості реакції та оцінки.

→ вміти написати дружнього короткого елементарного електронного листа, листівку, коротке повідомлення.

→ розуміти короткі тексти (простого рівня) побутового, рекламного характеру, афіші, вивіски, короткі статті на знайомі та побутові теми.

Рекомендована література

 1. Комірна Є. В., Самойлова О. П. Підручник з французької мови. – К.: Ірпінь, 2007.
 2. Alcaraz M., Braud C. et al. ÉDITO. Niveau A1. Méthode de français. – Paris: Didier, 2016.
 3. Baylocq M.-P., Brémaud S. et al. ÉDITO. Niveau A1. Cahier d’exercices. – Paris: Didier, 2016.
 4. Boularès M., Frérot J.-L. Grammaire progressive du français avec 400 exercices. – Paris: CLE International, 2004.
 5. Gallier T. Vocabulaire. 450 nouveaux exercices. Niveau débutant. – Paris: CLE International, 2003.
 6. Miquel С., Goliot-Lété A. Vocabulaire progressif du français. Niveau débutant. – Paris: CLE International, 2016.

Силабус:

Завантажити силабус