Іноземна мова (французька, 1 курс, філологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164Вачинич Л. І.
264Вачинич Л. І.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення мови на рівні А1 на побутовому, культурологічному та професійному рівнях; практичне володіння іноземною мовою на автономному рівні, необхідному для ділового та професійного спілкування, реалізація на письмі комунікативних намірів, пов’язаних з умовами фаху; досягнення студентами рівня знань, відповідного до вимог дипломованого спеціаліста, який забезпечить можливість застосування іноземної мови у практичній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: реалізація комунікативних намірів на письмі; робота з іншомовними джерелами загального-побутового та професійного характеру; участь в бесідах французькою мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати :

 • особливості граматичної будови французької мови;
 • основні лексико-граматичні моделі та їх роль у процесі повсякденного, професійного і наукового спілкування;
 • соціокультурні аспекти країни, мова якої вивчається; і ширше –
  їхнє місце у сучасному багатокультурному світі.

Вміти :

 • здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової, побутової і культурної сфер спілкування;
 • розуміти на слух основний зміст нескладних автентичних текстів;
 • читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їхнього змісту (читання з розумінням основного змісту; читання з повним розумінням змісту);
 • зафіксувати і передати письмово необхідну інформацію.

Рекомендована література

  1. Français accéléré. Прискорений курс французької мови. Г.Г. Крючков, М.П. Мамотенко, В.С. Хлопук, В.С. Воєводська. ­– 3-тє авт. вид., випр. – К., Видавництво А.С.К., 2007. –  384 с. –  Фр., укр.
  2. Французька мова за 4 тижні. Інтенсивний курс французької мови з компакт-диском / Д. Карпінська. – Тернопіль: Богдан, 2018. –  296 с.
  3. Claire Miquel. Vocabulaire Progressif du Français. Niveau Débutant. 2e Édition. France. CLE International, 2012. – 175
  4. Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz. Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire – CLE International/Sejer – Paris, 2013. – 279
  5. Miquel Claire, Anne Goliot-Lété. Vocabulaire progressif du français. Niveau Intermédiaire. CLE International / Sejer, 2007. – 190

  Допоміжна література

  1. Кость Г.М., Сулим О.І. Посібник з французької мови для самостійної роботи та дистанційного навчання. Львів, Вид-цтво ЛНУ, 2007. – 164 с.
  2. Miquel C. Grammaire en dialogues. Niveau intermédiaire. / Claire Miquel. Paris : CLE International, 2005. – 128 р.
  3. Miquel C. Communication progressive du français. Niveau intermédiaire. Avec 270 activités. / Claire Miquel. – Paris : CLE International, 2004.
  4. Siréjols E. Vocabulaire en dialogues. Niveau intermédiaire. / Evelyne Siréjols. – Paris : CLE International, 2008. – 128

   

  Інформаційні ресурси

  https://www.podcastfrancaisfacile.com/

  https://www.lepointdufle.net/

  https://capsurlefle.com/

  https://apprendre.tv5monde.com/fr

  https://www.larousse.fr/

  https://savoirs.rfi.fr/fr

Силабус:

Завантажити силабус