Іноземна мова (іспанська, неспецфакультети)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
364Лисюк  С. В.
464

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни є формування і розвиток іспаномовної професійної комунікативної компетентності у студентів. Це, відповідно, передбачає оволодіння студентами іспанською мовою як засобом комунікації в усній і письмовій формах у соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сферах на основі здобутих знань про систему іспанської мови, особливості функціонування мовних конструкцій, моделей та структур, сформованих мовленнєвих, навчальних, когнітивних умінь і навичок та комунікативних стратегій, а також формування здатності будувати ефективні мовленнєві діяльність та поведінку.

Рекомендована література

 1. Помірко Р. Граматика іспанської мови у вправах = Gramática española en ejercicios : навч. посібник / Роман Помірко, Оксана Кушнір, Іванна Хомицька. – 4-те вид., випр.. і допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – 408 с.
 1. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. Madrid, 1998.
 2. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A1). Madrid, Edelsa, 2007.
 3. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (A2). Madrid, Edelsa, 2008.
 4. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. Pasaporte (A1). Madrid, Edelsa, 2007.
 5. Cerrolaza Aragón M., Cerrolaza Gili O., Llovet Barquero B. Pasaporte (A2). Madrid, Edelsa, 2008.
 6. GonzálezHermoso A., Romero Dueñas C. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B1). Madrid, Edelsa, 2008.
 7. GonzálezHermoso A., SánchezAlfaro M. GramáticadelespañolcomolenguaКиев, Edelsa, “Методика”, 1998.
 8. Medina Montero C. G. Sin duda. Usos del español: teoría y práctica comunicativa. Madrid, SGEL, 2001.
 9. Palomino M. Á. Dual: pretextos para hablar. Madrid, Edelsa, 2008.
 10. Marín Arrese F., Morales Gálvez R. Vente1. Libro de alumno. Madrid, Edelsa, 2014
 11. Marín Arrese F., Morales Gálvez R.Vente1. Libro de ejercicios. Madrid, Edelsa, 2014
 12. Marín Arrese F., Morales Gálvez R. Vente2. Libro de alumno. Madrid, Edelsa, 2015
 13. Marín Arrese F., Morales Gálvez R.Vente2. Libro de ejercicios. Madrid, Edelsa, 2015
 14. Rodriguez Martín J., García Guerra M. Meta ELE A1. Madrid, Edelsa, 2017

Силабус:

Завантажити силабус