Інтерпретація іспанських текстів доби Середньовіччя

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Кабов А. В.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Іні31Кабов А. В.

Опис курсу

Мета курсу: поглибити знання із літератури і мови доби Середньовіччя, вивчити провідні праці, розвинути практичні навички аналізу художніх текстів, написаних у Середньовіччі, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанського середньовічного тексту.

В результаті вивчення цього курсу
Студент повинен знати:
– найзагальніші теоретичні положення щодо доби Середньовіччя;
– основні етапи становлення та розвитку середньовічної прози в Іспанії;
– особливості світоглядної естетики різних авторів в межах доби Середньовіччя;

Студент повинен уміти:
– практично застосовувати навички поетологічного аналізу;
– аналізувати систему художньої мови літературного твору;
– бачити подібне та відмінне у світоглядних системах письменників;
– простежувати взаємовпливи авторів.

Рекомендована література

1. Alvar С., Mainer J. C., Navarro R. Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza Editorial, 2005
2. Cañas Murillo J. La poesía medieval: de las jarchas al Renacimiento. Madrid: Anaya, 1990
3. Deyermond, A. D. Historia de la literatura española, 1. La Edad Media. Barcelona: Ariel, 1989.
4. Deyermond A. Edad Media. Primer suplemento 1/1 de Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica, 1991.
5. Pedraza Jiménez, Felipe B.; Rodríguez Cáceres, Milagros (). Las épocas de la literatura española. Barcelona: Ariel, 2006, Р. 33.
6. Rubio Tovar J. La prosa medieval. Madrid: Playor, 1982
7. Deyermond, Alan, Edad Media, vol. 1 de Francisco Rico, Historia y crítica de la literatura española, Crítica, Barcelona, 1980.
8. López Estrada, Francisco, Introducción a la literatura medieval española, Gredos, Madrid, 1983 (5ªed.).
9. García López J. Historia de la literatura española. Barcelona, Vicens-Vives, S. A., 1990. – 789 p.
10. Сurso de literatura: española lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.
11. http://www.magicperu.com/atlas/default45.htm
12. http://iglesia.org.ve/dominicos/temas/tema6/tema6.htm
13. http://www.po.org.ar/edm/edm19/amricaen.htm
14. http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/vencidos/
15. http://www.wordtheque.com/owa-wt/wordtheque_dba.w6_start.doc?code=25820&lang=ES

Силабус:

Завантажити силабус