Іспанський реалістичний роман

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Маєвська О. Т.Іні41

Опис курсу

Мета курсу: поглибити знання студентів із головного літературного напрямку ХІХ ст., вивчити праці провідних іспанських письменників-реалістів, розвинути практичні навички аналізу художніх текстів, написаних у реалістичній манері, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанського реалістичного роману.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– найзагальніші теоретичні положення доби реалізму;
– основні етапи становлення та розвитку реалістичного мистецтва в Іспанії;
– особливості творчого методу різних авторів в межах однієї естетики і поетики;

Студент повинен уміти:
– практично застосовувати навички поетологічного аналізу;
– аналізувати систему художньої мови літературного твору;
– бачити подібне та відмінне у світоглядних системах письменників;
– простежувати взаємовпливи авторів в межах реалістичного письма;
– простежити зв’язок літератури окресленого періоду з творами інших видів мистецтва.

Рекомендована література

1. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – міф – товар. – К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012. – 197 с.
2. Тертерян И. А. Современный испанский роман. – Москва: Художественная литература, 1989. – 366 с.
3. José J. Sanmartín Pardo: “Requiem por un país político: religión, poder y buengobierno en El Quijote”, Praxis sociológica, ISSN 1575-0817, Nº. 9, 2005, págs. 123-146.
4. María Dolores Borrell Merlín: “Aproximaciones a “El Quijote”: la justicia, la paz y la política” Religión y cultura, ISSN 0212-5838, Nº 236-237, 2006 (Ejemplardedicado a: Cervantes, Quijote-Sancho y nosotros), págs. 371-382.
5. Jaime de Salas Ortueta: “Filosofía, concepto y acciónpolítica en Meditaciones del Quijote”, Scio, ISSN 1887-9853, Nº. 10, 2014, págs. 39-59.
6. Edwin Williamson: “La autoridad de don Quijote y el poder de Sancho: el conflictopolítico en el fondo del Quijote”, Autoridad y poder en el Siglo de Oro / coord. por I. Arellano, ChristophStrosetzki; E. Williamson (aut.), 2009, ISBN 978-84-8489-470-4, págs. 241-266.
7. Alvar C., Mainer J.- C. Breve historia de la literatura española. Madrid: Alianza Editorial, 1998. – 759 p.
8. García López J. Historia de la literatura española. Barcelona, Vicens-Vives, S. A., 1990. – 789 p.
9. Сurso de literatura: española lengua extranjera. Madrid: EDELSA, 2006. – 174 p.
10. Ferreras, Juan Ignacio «La prosa en el s. XIX». “Historia de la literatura española” vol 3, en J. M. Díez Borque (ed.), 1983. Р. 351-438.
11. Florensa, Eva F. «Prólogo». El sombrero de tres picos, Barcelona, Crítica, (Biblioteca clásica, 102), 1993.
12. Gómez de la Serna R. España en sus Episodios Nacionales. Madrid, 1954.
13. Gullón R. Galdós, novelista moderno. Madrid: Taurus, 1987.
14. Hinterhauser H. Los “episodios nacionales” de Benito Pérez Galdós. Madrid: Gredos, 1963.
15. Muñoz Marquina F. Comunidad de Madrid, ed. Los Episodios Nacionales. Madrid en Galdós. Galdós en Madrid. Madrid, 1988. pp. 251-269.
16. Ortiz-Armengol P. Vida de Galdós. Barcelona: Crítica, 2000.
17. Manual de Literatura Española en 15 tomos. – Pamplona, Cénit, Ediciones. S.L., 2001.
18. http://www.magicperu.com/atlas/default45.htm
19. http://iglesia.org.ve/dominicos/temas/tema6/tema6.htm
20. http://www.po.org.ar/edm/edm19/amricaen.htm
21. http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/vencidos/
22. http://www.wordtheque.com/owa-wt/wordtheque_dba.w6_start.doc?code=25820&lang=ES

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус курсу "Іспанський реалістичний роман"

Завантажити силабус