Іспанський реалістичний роман

Тип: На вибір студента

Кафедра: світової літератури

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Маєвська О. Т.Іні41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Іні41доцент Маєвська О. Т.

Опис курсу

Мета курсу: поглибити знання студентів із головного літературного напрямку ХІХ ст., вивчити праці провідних іспанських письменників-реалістів, розвинути практичні навички аналізу художніх текстів, написаних у реалістичній манері, поглибити розуміння студентами національних особливостей іспанського реалістичного роману.

В результаті вивчення даного курсу
Студент повинен знати:
– найзагальніші теоретичні положення доби реалізму;
– основні етапи становлення та розвитку реалістичного мистецтва в Іспанії;
– особливості творчого методу різних авторів у межах однієї естетики і поетики.

Студент повинен уміти:
– практично застосовувати навички поетологічного аналізу;
– аналізувати систему художньої мови літературного твору;
– бачити подібне та відмінне у світоглядних системах письменників;
– простежувати взаємовпливи авторів у межах реалістичного письма;
– простежити зв’язок літератури окресленого періоду з творами інших видів мистецтва.

Рекомендована література

1. Пронкевич О. В. “Дон Кіхот”: роман – міф – товар. – К.: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012.
2. Sanmartín Pardo J. J. Requiem por un país político: religión, poder y buen gobierno en El Quijote // Praxis sociológica, ISSN 1575-0817, Nº 9, 2005.  – Р. 123-146.
3. Borrell Merlín M. D. Aproximaciones a “El Quijote”: la justicia, la paz y la política // Religión y cultura, ISSN 0212-5838, Nº 236-237, 2006. – Р. 371-382.
4. Salas Ortueta J. Filosofía, concepto y acción política en Meditaciones del Quijote // Scio, ISSN 1887-9853, Nº 10, 2014. – P. 39-59.
6. Williamson E. La autoridad de don Quijote y el poder de Sancho: el conflicto político en el fondo del Quijote // Autoridad y poder en el Siglo de Oro / coord. por I. Arellano, Christoph Strosetzki; E. Williamson (aut.), 2009. – P. 241-266.
7. Alvar C., Mainer J. C. Breve historia de la literatura española. – Madrid: Alianza Editorial, 1998.
8. García López J. Historia de la literatura española. – Barcelona: Vicens-Vives, S. A., 1990.
9. Сurso de literatura: española lengua extranjera. – Madrid: EDELSA, 2006.
10. Ferreras J. I. La prosa en el s. XIX. Historia de la literatura española. Vol. 3, en J. M. Díez Borque (ed.), 1983. – Р. 351-438.
11. Florensa E. F. Prólogo. El sombrero de tres picos. – Barcelona: Crítica, (Biblioteca clásica, 102), 1993.
12. Gómez de la Serna R. España en sus Episodios Nacionales. – Madrid, 1954.
13. Gullón R. Galdós, novelista moderno. –  Madrid: Taurus, 1987.
14. Hinterhauser H. Los “episodios nacionales” de Benito Pérez Galdós. –  Madrid: Gredos, 1963.
15. Muñoz Marquina F. Comunidad de Madrid, ed. Los Episodios Nacionales. Madrid en Galdós. Galdós en Madrid. –  Madrid, 1988. –  P. 251-269.
16. Ortiz-Armengol P. Vida de Galdós. –  Barcelona: Crítica, 2000.
17. Manual de Literatura Española en 15 tomos. – Pamplona: Cénit, Ediciones. S. L., 2001.
18. http://www.magicperu.com/atlas/default45.htm
19. http://iglesia.org.ve/dominicos/temas/tema6/tema6.htm
20. http://www.po.org.ar/edm/edm19/amricaen.htm
21. http://biblioweb.dgsca.unam.mx/libros/vencidos/
22. http://www.wordtheque.com/owa-wt/wordtheque_dba.w6_start.doc?code=25820&lang=ES

Силабус: Силабус курсу "Іспанський реалістичний роман"

Завантажити силабус