Іспанські діалекти в діахронному аспекті

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кабов А. В.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Іні51МКабов А. В.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомити студентів з історичними та лінгвістичними передумовами і причинами появи іспанських діалектів, їх історичним розвитком та сучасною класифікацією, діахронними особливостями діалектів Іспанії, Латинської Америки, гвінейського та філіппінського діалектів іспанської мови.

Цілі курсу: ознайомити з історичним розвитком іспанських діалектів, проаналізувати характерні особливості північноіспанських діалектів, діалектів перехідного характеру (екстремадурського та мурсійського), південноіспанських діалектів (андалузького, канарського), діалектів іспанської мови Латинської Америки, гвінейського та філіппінського діалектів іспанської мови.

Після завершення цього курсу студент повинен:

знати:

 1. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу
  інформації з різних джерел (ЗК 3).
 2. Здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 6).
 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації (ЗК 9).
 4. Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних, напрямах і школах (ФК 1).
 5. Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки (ФК 3).
 1. Орієнтування у лінгвокультурних особливостях країн, мови яких вивчаються (ФК 9).

 

вміти:

 1. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти іспанської філології (ПРН9).
 2. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з іспанської філології для розв’язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог (ПРН16).
 3. Уміти застосовувати набуті мовно-стилістичні компетенції у комунікативних ситуаціях особистісного і суспільного характеру (ПРН 20).

Рекомендована література

Базова

1. Carrasco González J.M. Evolución de las hablas fronterizas luso-extremeñas desde mediados del siglo XX: uso y pervivencia del dialecto. Revista de estudios extremeños. 2006. Vol. 62. Nº 2. P. 623-633.

2. Colomina i Castanyer J. El dialecto murciano como resultado del contacto lingüístico medieval castellano-catalán. Estudios de sociolingüística: Linguas, sociedades e culturas. 2000. Vol. 1. Nº 1. P. 153-172.

3. Echenique M. T. Las lenguas de un reino : historia lingüística hispánica. Madrid : Gredos. D.L. 2005.

4. Elordieta Alcibar G., Masa Rodríguez L., Romera Ciria M. Intonational analysis of the variety of Spanish spoken in Cáceres. Estudios de fonética experimental, 2020. Nº. 29. P. 215-239.

5. Fernández de Molina Ortés E. La investigación científica en el habla de Extremadura: monografías dialectales y estudios sobre fonética y fonología extremeña. Anuario de estudios filológicos. 2014. Vol. 37. P. 5-20.

6. Fernández M. El español en contacto con otras lenguas en Filipinas. Dialectología hispánica: The Routledge Handbook of Spanish Dialectology. 2023. P. 422-432.

7. Fernández F. M. Historia social de las lenguas de España. Barcelona : Editorial Ariel. 2005.

8. Franco Rodríguez J.R. El español en Guinea Ecuatorial. Dialectología hispánica: The Routledge Handbook of Spanish Dialectology. 2023. P. 293-303.

9. Gómez Ortín F. El dialecto murciano y sus variedades. Tonos digital: Revista de estudios filológicos. 2004. Nº. 8. P. 7-27.

10. Lapesa R. Historia de la lengua española. Madrid. Gredos. 1981.

11. Lipski J.M. Contactos hispanoafricanos: el español ecuatoguineano y su importancia para la dialectología hispanoamericana. Anuario de Letras. 1985. Vol. 23. P. 99-130.

12. Mora Aguiar I. La transcripción del alfabeto líbico-bereber canario: el ejemplo de El Hierro. Vegueta: Anuario de la Facultad de Geografía e Historia. 2021. Vol. 21. Nº 2. P. 79-106.

13. Muñoz Valero R. Actitudes lingüísticas en la Región de Murcia: inseguridad lingüística y prestigio encubierto. Tesis doctoral dirigida por Juan Manuel Hernández Campoy (dir. tes.), Juan Antonio Cutillas Espinosa (dir. tes.). Universidad de Murcia. 2019.

14. Parodi C. El español y sus dialectos históricos en América: reconstrucción de la pronunciación. Estudios de lingüística aplicada. 1996. Nº. 23-24.

15. Schlumpf S. Hacia el reconocimiento del español de Guinea Ecuatorial. Estudios de Lingüística del Español (ELiEs). 2016. Nº. 37. P. 217-233.

16. Vivancos Mulero M.E. La elaboración de un corpus de pequeño dominio para la caracterización dialectal del oriente andaluz. Scriptum digital: revista de corpus diacrònics i edició digital en llengües iberoromàniques. 2020. Nº. 9. P. 145-166.

17. Yuji Himoro M., Pareja Lora A. Construcción de un corpus escrito y una ontología de errores ortográficos del chabacano zamboangueño. Revista española de lingüística aplicada. 2023. Vol. 36. no. 1. P. 234-269.

Допоміжна

1. García de Diego López V. Caracteres fundamentales del dialecto aragonés. Archivo de filología aragonesa. 1990. Vol. 44-45.   P. 231-256.

2. García Mouton P. Lenguas y dialectos de España. Madrid. Arco Libros. 2014.

3. Lipski J.M. ¿Existe un dialecto “ecuatoguineano” del español? Revista iberoamericana. 2014. № 248-249. P. 865-882.

4. Menéndez Pidal R. El dialecto leonés. León : El Buho Viajero. 2004.

 

Інформаційні ресурси

 

1. www.dialnet.es

2. www.cervantesvirtual.com

3. www.rebiun.org

 

Матеріали

Теми для самостійної роботи

1. Історичні передумови появи іспанських діалектів.
2. Лінгвістичні передумови і причини появи іспанських діалектів.
3. Теоретичні та практичні складнощі історичної класифікації діалектів.
4. Сучасна класифікація іспанських діалектів.
5. Фонетичні та фонологічні особливості північноіспанських діалектів (астурійського, леонського, арагонського, галісійського).
6. Поняття діалектів перехідного характеру.
7. Фонетичні та фонологічні особливості екстремадурського діалекту.

8. Фонетичні та фонологічні особливості мурсійського діалекту.
9. Основні відмінні фонетичні риси південноіспанських діалектів та їх вплив на іспанську мову.
10. Фонетичні та фонологічні особливості андалузького діалекту.
11. Фонетичні та фонологічні особливості канарського діалекту.
12. Вплив андалузького та канарського діалектів на формування іспанської мови Латинської Америки.
13. Історія появи діалектів іспанської мови Латинської Америки та теоретичні спроби їх класифікації.
14. Основні фонетичні, фонологічні, морфосинтаксичні риси латиноамериканських діалектів іспанської мови.
15. Основні історичні особливості гвінейського діалекту.
16. Основні історичні особливості філіппінського діалекту.

Силабус:

Завантажити силабус