Іспанські діалекти в діахронному аспекті

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032Кабов А. В.Іні51М

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з історичними та лінгвістичними передумовами і причинами появи іспанських діалектів, їх історичним розвитком та сучасною класифікацією, діахронними особливостями діалектів Іспанії, Латинської Америки, гвінейського та філіппінського діалектів іспанської мови.

Завдання: ознайомити з історичним розвитком іспанських діалектів, проаналізувати характерні особливості північноіспанських діалектів, діалектів перехідного характеру (екстремадурського та мурсійського), південноіспанських діалектів (андалузького, канарського), діалектів іспанської мови Латинської Америки, гвінейського та філіппінського діалектів іспанської мови.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– історичний розвиток іспанських діалектів
– діахронні особливості північноіспанських діалектів
– діахронні особливості діалектів перехідного характеру
– діахронні особливості південноіспанських діалектів
– діахронні особливості діалектів іспанської мови Латинської Америки
– діахронні особливості гвінейського та філіппінського діалектів іспанської мови.
вміти:
– класифікувати іспанські діалекти
– відрізнити риси одного іспанського діалекту від іншого
– застосовувати історичні риси іспанських діалектів в сучасному повсякденному мовленні

Рекомендована література

1. Echenique, María Teresa Las lenguas de un reino : historia lingüística hispánica / Mª Teresa Echenique Elizondo, Juan Sánchez Méndez, Madrid : Gredos , D.L. 2005.
2. Moreno Fernández, Francisco Historia social de las lenguas de España / Francisco Moreno Fernández, Barcelona : Editorial Ariel , 2005.
3. Lapesa Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1981.
Допоміжна
1. García Mouton, Pilar Lenguas y dialectos de España / Pilar García Moutón Madrid : Arco Libros , 2014.
2. El dialecto murciano y sus variedades Francisco Gómez Ortín Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos, ISSN-e 1577-6921, Nº. 8, 2004.
3. Caracteres fundamentales del dialecto aragonésVicente García de Diego López Archivo de filología aragonesa, ISSN 0210-5624, Vol. 44-45, 1990, págs. 231-256.
4. El dialecto leonés Ramón Menéndez Pidal León : El Buho Viajero, 2004. ISBN 84-933618-1-X.
5. John M. Lipski ¿Existe un dialecto “ecuatoguineano” del español? Revista iberoamericana, ISSN 0034-9631, Nº. 248-249, 2014 (Ejemplar dedicado a: Guinea Ecuatorial como pregunta abierta: hacia el diálogo entre nuestras otredades), págs. 865-882.
Інформаційні ресурси
1. www.dialnet.es
2. www.cervantesvirtual.com
3. www.rebiun.org

Матеріали

Теми для самостійної роботи

1. Історичні передумови появи іспанських діалектів.
2. Лінгвістичні передумови і причини появи іспанських діалектів.
3. Теоретичні та практичні складнощі історичної класифікації діалектів.
4. Сучасна класифікація іспанських діалектів.
5. Фонетичні та фонологічні особливості північноіспанських діалектів (астурійського, леонського, арагонського, галісійського).
6. Поняття діалектів перехідного характеру.
7. Фонетичні та фонологічні особливості екстремадурського діалекту.

8. Фонетичні та фонологічні особливості мурсійського діалекту.
9. Основні відмінні фонетичні риси південноіспанських діалектів та їх вплив на іспанську мову.
10. Фонетичні та фонологічні особливості андалузького діалекту.
11. Фонетичні та фонологічні особливості канарського діалекту.
12. Вплив андалузького та канарського діалектів на формування іспанської мови Латинської Америки.
13. Історія появи діалектів іспанської мови Латинської Америки та теоретичні спроби їх класифікації.
14. Основні фонетичні, фонологічні, морфосинтаксичні риси латиноамериканських діалектів іспанської мови.
15. Основні історичні особливості гвінейського діалекту.
16. Основні історичні особливості філіппінського діалекту.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус