Історія українського перекладу: методи і стилі

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Савчин В. Р.Інп11, Інп12, Інп13, Інп14, Інп15, Інп16

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інп11
Інп12
Інп13Дубрівська Г. П.
Інп14Дубрівська Г. П.
Інп15Острокостова М. В.
Інп16Острокостова М. В.

Опис курсу

Курс знайомить студентів з розвитком українського художнього перекладу,  розвиває розуміння українського літературного процесу та ролі перекладної літератури в ньому.

Завдання курсу – навчити студентів системно сприймати розвиток художнього перекладу в Україні, розуміти його основні тенденції і школи в історичній перспективі, аналізувати доробок українських перекладачів та визначати домінанти перекладацьких стилів, зіставляти переклади різних перекладачів і розпізнавати за манерою перекладу можливого перекладача та орієнтовний час створення перекладу.

 

Рекомендована література

  1. Корунець І. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2000. – 448 с. – (англ. мовою).
  2. Коломієць Л.В. Перекладознавчі семінари: методологічно-стильові орієнтири в українському поетичному перекладі від кінця ХІХ до початку ХХІ століття (на матеріалі перекладів англомовної поезії та поетичної драми): навчальний посібник / Л.В. Коломієць. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 495 с.
  3. Москаленко М. Нариси з історії українського художнього перекладу: [част. 1-6] // Всесвіт. – 2006-2009.
  4. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.): [Курс лекцій] // Записки «Перекладацької майстерні 2000-2001». – Том 2: Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ – ХХ ст.) / Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Центр гуманіт. досліджень; упор. М.Габлевич. – Львів: Простір-М, 2002. – С. 6-139.
  5. Стріха М. Український художній переклад: між літературою та націєтворенням. – К. : Факт, 2007. – 342 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму