Історія мови (іспанської)

Тип: Нормативний

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
520Кабов А. В.Іні31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
512Іні31Кабов А. В.

Опис курсу

Мета:  Комплексний виклад основних фактів та закономірностей еволюції  іспанської мови.

Завдання: Розвинути у студента розуміння структури та системи сучасної іспанської  мови через спектр фактів та тенденцій історичного розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

а) основні події, етапи, тенденції, постаті, що формували історичний  розвиток  мови;

б) діахронічні явища та факти  мови  на усіх рівнях;

вміти: пояснити сучасні особливості  системи мови шляхом вказування на їх історичні

причини та тенденції.

Рекомендована література

Базова

1. Помірко Р. Іспанська мова та її діалекти. Варіативність слова / Р. Помірко. – Львів, вид-во Львівського університету, 1996. – 265 с.

2.Alarcos Llorach E., Hernández C., Marcos Marín. Comentarios lingüísticos de textos. Valladolid, 1979.

3.Burciez E. Eléments de linguistique romane. 3-a ed. Paris, 1969.

4. Lapesa R. Historia de la lengua española. Madrid, 1981.

5. Lapesa R. La apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica. – Estudios dedicados a Menéndez Pidal. T.2. 1952.

6. Lathrop T.A. Curso de gramática histórica española. Barcelona, 1995.

7. Menéndez Pidal R. Manual de gramática histórica española. Madrid, 1980.

8. Menéndez Pidal R. Orígenes del español. Madrid, 1950.

9. Menéndez Pidal R. Poema del Cid. Texto, gramática y vocabulario. Madrid, 1908.

10. https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3956

Допоміжна
1.Corominas J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Madrid, 1961.
2. García de DiegoV. Manual de dialectología española. Madrid, 1981.
3. Lausberg H. Lingüística románica. 2vols. Madrid, 1970-1973.
4. Navarro Tomás T. Manual de pronunciación española. Madrid, 19332.
5. Zamora Vicente A. Dialectología española. Madrid, 1967.

Силабус: Силабус (Історія мови, 3 курс, іспанська філологія)

Завантажити силабус