Комунікативні девіації та хибні друзі перекладача (іспанська мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1121Сайфутдінова О. Ю.Іні51М

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1114Іні51МСайфутдінова О. Ю.

Опис курсу

Мета: Ознайомити студентів з азами комунікативної лінгвістики та основними заходами боротьби із мовними девіаціями іноземців.

Завдання: Ознайомити студентів із вченням про девіації у спілкуванні. Зорієнтувати в головних аспектах порівняльного словотвору української та іспанської мов із його тенденціями та винятками. Навчити правильного перекладу/вживання проблемних термінів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

поняття «комунікативні девіації», «мовні девіації», «хибні друзі»;

аспекти порівняльного словотвору (української та іспанської мов), які убезпечують від «хибних друзів»;

базовий вокабуляр «хибних друзів».

вміти:

зауважувати «хибних друзів» перекладача;

використовувати словники та корпуси для перевірки значень та вживань міжмовних омонімів;

уникати «хибних друзів», контролюючи інтуїтивні словотвірні стратегії за допомогою набутків порівняльного словотвору (української та іспанської мов).

Рекомендована література

Базова література
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2004. – 344 с.
2. Фокін С. Б. «Хибні друзі» перекладача (іспанська, українська мови): словник-довідник / С. Б. Фокін. – К.: УВОІ «Допомога» УСІ» «Капрі», 2015. – 112 с.
3. Фокін С. Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції // Мовні і концептуальні картини світу. – 2013. – Вип. 46(4). – С. 192-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46%284%29__25
Допоміжна література
4. Молодоженя О. Ю. Генетичні і стратегічні типи мовної гри (на матеріалі іспаномовного художнього і мас-медійного дискурсів) : дис. … кандидата філол. наук : 10.02.05 / Олена Юріївна Молодоженя. – Київ, 2014. – 214 с.
5. Молодоженя О. Чинники виникнення „мовної гри” / О. Молодоженя // Науковий вісник : зб. праць ВДУ. ― Луцьк, 2008. ― № 5. – С. 187-191.
Інформаційні ресурси
1. Аудіозаписи. Ресурси youtube.
2. Тест з хибних друзів перекладача в українсько-іспанській мовній парі. – Режим доступу: http://postup.zzz.com.ua/FauxAmisTest.html

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус