Комунікативні стратегії усного мовлення

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжкультурної комунікації та перекладу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Бораковський Л. А.Інм11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Інм11Бораковський Л. А.

Опис курсу

  • Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними основами комунікативного процесу, навчити їх розрізняти різні типи комунікативних ситуацій та вміти їх правильно охарактеризувати.
  • Основна практична мета курсу – навчити студентів правильно реагувати у  конкретних комунікативних ситуаціях, вміти обирати найбільш вдалі мовленнєві та невербальні способи для досягнення комунікативної мети, у т.ч. чітко, зрозуміло та прагматично будувати адресоване повідомлення.
  • Водночас вагому роль приділено аналізу потенційних проблем у певних комунікативних ситуаціях, правильній реакції на них та пошуку шляхів їх позитивного вирішення.

Рекомендована література

  1. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Собр. соч. – М. : Рус. словари, 1996. – Т. 5 : Работы 1940–1960 гг. – С. 159–206.
  2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної генології / Ф.С. Бацевич. – К. : Академія, 2006. – 247 с.
  3. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич – К. : Видавничий центр “Академія”, 2004. – 344 с.
  4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / Г.Г. Почепцов. – М. : Рефл-бук, 2003. – 651 с.
  5. Основы теории коммуникации : учебник ; под ред. М.А. Василика. – М. : Гардарики, 2006. – 615 c.
  6. Hägg G. Die Kunst, überzeugend zu reden. München, 2003.
  7. Hägg G. Überreden – Überzeugen – Gewinnen. München, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму