Комунікативні стратегії ведення дискусії (французька мова) (2 курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інф31доцент Ярошко-Кушнір Н. С.

Опис курсу

Навчальний курс «Комунікативні стратегії ведення дискусії» спрямований на те, щоб ознайомити студентів з базовими поняттями комунікативної лінгвістики, лінгвопрагматики, теорії кооперативності та теорії чемності.

Практичні завдання, які входять до програми курсу, формують у студентів вміння правильно будувати пропозицію, згоду, відмову, пояснення, аргументації та ін. Ці комунікативні вміння є невід’ємними для складання усної частини міжнародного іспиту зі знання французької мови DELF рівня В1-В2.

Лінгвістичне наповнення курсу зосереджується навколо модально-структурних засобів мови, а саме: використання умовного способу, сюбжоктива, безособових конструкцій для вираження волі та емоцій, використання логічних зв’язок (причини, наслідку, протиставлення, поступки, мети та ін.).

Рекомендована література

Базова
1. Baider F., Cislaru G. Pragmatique interculturelles, mediation des langues-cultures/ F. Baider, G. Cislaru. – EME Éditions. – 2020. – 231 p.
2. Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Ф.С. Бацевич. – Киїів: Академія, 2018. – 304с.
3. Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2011. – 844 с.
4. Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі художніх творів 60-х-90-х років ХХ століття): дисертація / Н.С. Ярошко. – Київ, 2014. – 284 с.
5. https://hal.science/hal-01376874/document
Додаткова
1. Maingueneau D. Nouvelles tendances en analyse du discours / D. Maingueneau. – Paris : Hachette, 1987. – 143 p.
2. Sarfati G.-É. Éléments d’analyse du discours / G.-É. Sarfati. – Paris : Armand Colin, 2005. – 127 p.

Матеріали

Електронні ресурси

  1. http://www.linguistes.com/phrase/enonces.html
  2. http://www.linguistes.com/langue/intro.htm

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус