Ярошко Наталія Сергіївна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Nataliia.Yaroshko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Прагмалінгвістика, дискурсознавство, стилістика, методика викладання.

Курси

Публікації

 1. Ярошко Н.С. Витоки жіночого франкомовного художнього дискурсу (60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Волин. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2012.–Вип. 24(249).–С. 160-162. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154
 2. Ярошко Н.С. Лінгвопрагматика графічних засобів у романах французьких письменниць кінця ХХ століття / Н.С. Ярошко // Записки з романо-германської філології. – 2012. – Вип. 2(29). – С. 135-142. http://rgnotes.onu.edu.ua/
 3. Ярошко Н.С. Метафоризовані концепти “famille” (“сім’я”) та “maison” (“дім”) у франкомовних жіночих романах кінця ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Вісник Львів. ун-ту. Сер. “Іноземні мови”. – 2012. – Вип. 19. – С. 133-139. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/lingua
 4. Ярошко Н.С. Метафоричні конструкції як засоби опису дійсності у романах французьких письменниць (60-90 рр. ХХ ст.) / Н.С. Ярошко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – 2012. – Вип. 25. – С. 149-159.
 5. Ярошко Н.С. Мовленнєві стратегії побудови дискурсу та їх складові у романах франкомовних письменниць 60-90-х років ХХ ст. / Н.С. Ярошко // Наук. Вісн. Чернів. ун-ту. ім. Юрія Федьковича. Сер. Романо-слов’янський дискурс. – 2012. – Вип. 598. – С. 106-109. http://www.library.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/02infres/04elib/02visnyk
 6. Ярошко Н.С. Мовні регістри в емотивності оповіді (на матеріалі франкомовних жіночих романів 60-90 років ХХ століття) / Н.С. Ярошко // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2012. – Вип. 124. – С. 90-93. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/index
 7. Ярошко Н. Реалізація оповідної стратегії автентичності в романі Анні Ерно «Жінка» («Une femme») / Н. Ярошко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2016. – Вип. 5 (330). – С. 202-207. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/154
 8. Ярошко Н. С. Мовна реалізація основних прагматичних стратегій у франкомовному жіночому дискурсі (на матеріалі романів другої половини ХХ століття) / Н. С. Ярошко // Zbiór raportów naukowych. Aktualne problem w współczesnej nauki. – Warsawa : Wydawca : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Ч. 5. – С. 64-67.
 9. Ярошко Н.С. Реализация повествовательных стратегий в художественном франкоязычном женском дискурсе второй половины ХХ века / Н.С. Ярошко // Научный потенциал. – Чебоксары: НИИ педагогики и психологии, 2014. – № 2. – С. 28–31. http://www.ppnii.ru/nauchnye-zhurnaly
 10. Iaroshko N. La nature et les stratégies du discours féminin dans les belles-lettres françaises de la fin du XX siècle / N. Iaroshko // Romanica Cracoviensia. – Kraców: Wydawnictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 2013. – 13/2013. –
 11. P. 198-206. http://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/Tom-13/Numer-3/art/1628/
 12. Ярошко Н.С. Прагматична роль мовленнєвих елементів автентичності у романі Анні Ерно «Майдан» («La place») / Н.С. Ярошко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – 2016. – № 23. – С. 72-74. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/

Біографія

Народилася 28 січня 1988 р. у м. Львові.

Протягом 1995 – 2005 років навчалася у середній школі № 37 з поглибленим вивченням французької мови.

У 2005 році стала студенткою факультету іноземних мов кафедри французької філології Львівського національного університету ім.Івана Франка. У 2010 році отримала диплом магістра філології з відзнакою.

У тому ж році вступила до аспірантури (стаціонар) на кафедру французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка, яку закінчила  у 2013 році. Тема дисертаційного дослідження – «Лінгвопрагматика жіночого франкомовного художнього дискурсу (на матеріалі романів 60-90-их років ХХ століття), науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, Р.С.Помірко.

У 2011 році пройшла міжнародне стажування викладачів французької мови у Лотаринзькому університеті м.Мец у Франції (Université de Lorraine, Metz, France). У 2012 році брала участь у засіданнях «Літнього університету» м.Чернівці, організованих разом із Лотаринзьким університетом м.Мец.

У 2012 році розпочала викладацьку діяльність. Бере участь у наукових семінарах, конференціях та професійних стажуваннях, активно працює над дисертаційним дослідженням та написанням статтей.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію: Лінгвопрагматика франкомовного жіночого дискурсу (на матеріалі 60-90-х років XX століття) – наук. керівник – проф. Р. С. Помірко.

У листопаді 2015 року пройшла стажування у Яґеллонському університеті (м. Краків, Польща) у межах договору про співробітництво між двома університетами.

У травні 2016 року взяла участь у Міжнародній конференції «Минуле і сучасність: зустріч ідей з нагоди 125-річчя французької філології у Кракові». (Інститут романської філології Яґеллонського університету, м. Краків, Польща, 29-30 травня 2017).

З 2016 року – доцент кафедри французької філології.

Методичні матеріали

 1. Організація педагогічної практики та оформлення звітної документації: метод. вказівки для проходження педагогічної практики студентів спеціальностей: 6.020303 – «Філологія (французька мова та література)», 8.020303 – «Філологія (французька мова та література)» / уклад.: Н. С. Ярошко, Н. Б. Миколаєвич-Джуман. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2017. – 22 с.

Розклад