Лексичні аспекти сучасного англомовного дискурсу

Тип: На вибір студента

Кафедра: перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені григорія кочура

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Шмігер Т. В.Інп51М,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – Опанувати лексичні тенденції та особливості сучасного мовлення в англійськомовному просторі, враховуючи територіальні особливості поширення мови. Оволодіти практичною інформацією про збагачення лексичного фонду англійської мови.

Завдання полягає у залученні студентів до активної роботи із лексичними довідниками англійської мови, вивченні різностильового мовлення високого реєстру англійської мови, опануванні тонкощів редагування англійськомовних текстів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • підходи до класифікації варіантів англійської мови,
 • основні лексичні особливості різних варіантів,
 • особливості вивчення не-носіями мови.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • розрізняти стилі мовлення з погляду різних варіантів англійської;
 • правильно вживати лексичні одиниці формального стилю;
 • використовувати публіцистичний стиль.

Рекомендована література

 1. Peters P. The Cambridge Guide to Australian English Usage. Cambridge, New York, Melbourne et al.: Cambridge University Press, 2007. xvii, 906 p.
 2. Trudgill P., Hannah J. International English: a guide to varieties of English around the world. 6th Milton Park, Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, [2017]. xi, 163 p.
 1. The New Fowler’s Modern English Usage / 1st ed. by H.W. Fowler; revised 3rd ed. by R.W. Burchfield. Oxford: Oxford University Press, 2000. xxi, 873 p.
 2. Webster’s Dictionary of English Usage. Springfield: Merriam-Webster Inc., 1989. 12; 978 p.
 3. Morris, W., Morris, M. Harper dictionary of contemporary usage. 2nd ed. New York: Harper & Row, 1985. xxx, 641 p.

Силабус:

Завантажити силабус