Лексико-семантичні особливості абстрактних іменників множини(французька мова)

Тип: На вибір студента

Кафедра: французької та іспанської філологій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Інф31доцент Піскозуб З. Ф.

Опис курсу

Мета: сформувати у студентів третього  курсу наукове уявлення про виникнення і розвиток лінгвістичної думки, ознайомити їх з основними лінгвістичними течіями XX століття, які започаткували сучасні парадигми досліджень.

Cформувати у студентів наукове розуміння «абстрактного» як філософської категорії.

Опанувати філософським і лінгвістичним трактуваннями абстрактного в діахронічному аспекті.

Ознайомити студентів із поглядами відомих французьких граматистів VIIІ – XX ст.

Засвоїти базові поняття гіперо-гіпонімії.

Опанувати сутність значеннєвих альтернацій абстрактних іменників.

Поряд з опануванням необхідного теоретичного мінімуму, вважливим є одночасне засвоєння конкретного матеріалу щодо проблеми функціонування категорії числа у сучасній французькій мові загалом і абстрактних іменників множини зокрема.

Завдання: розвинути у студентів уміння орієнтуватися в проблемі граматичної категорії мови та ролі і функції поняття категорії числа у когнітивній граматиці. Одним із важливих завдань даної дисципліни є ознайомлення студентів з питанням формування множини іменників, беручи до уваги офіційні орфографічні поправки 1990 року. Сформувати у студентів вміння та навики правильного перекладу абстрактних іменників множини.

Знати: основні лінгвістичні течії XX століття, проблеми когнітивної граматики, загалом, і поняття граматичної категорії мови, зокрема, суть офіційних орфографічних поправок 1990 року, а також, сутність проблеми функціонування абстрактних іменників множини.

– поняття домінанти семантичних модифікацій абстрактних іменників.

– типи семантичних трансформацій абстрактних іменників.

Вміти: Сформулювати наукову гіпотезу про набуття іменником у функціонально-прагматичному вживанні конкретних і абстрактних семантичних ознак.

– визначити семантико-стилістичні особливості абстрактних іменників множини;

– вміти оперувати абстрактними іменниками для збагачення мови;

– застосовувати засвоєний матеріал з метою удосконалення знань ;

– вміло застосовувати засвоєний матеріал з комунікативною метою;

– використати сформовані вміння та навички у подальшій професійній діяльності.

Рекомендована література

1.www.cortland.edu/flteach/civ/

2.www.lepointdufle.net/civilisation.htm

3.www.brusov.am/

4.www.ccfssorbonne.fr/

5.www.persee.fr/…/ahess_0395-2649_1960_num_15_5_420672

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму