Піскозуб Зоряна Федорівна

Посада: доцент кафедри французької філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-37

Електронна пошта: Zoryana.Piskozub@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

лексика і семантика сучасної французької мови.

Курси

Вибрані публікації

1. До питання лінгво-філософської інтерпретації абстрактних імен (на матеріалі французької мови) // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – Львів: ЛНУ, 1999. – Вип. 111. – С.18 – 24.
2. Абстрактні іменники і преціозність: інтродукція в мову XVII століття // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2001. – Вип. 9. – С.150 – 157.
3. Категорія числа як домінанта лексико – семантичних модифікацій абстрактних іменників // Вісник Львівського університету. Серія Іноземні мови. – Львів: ЛНУ, 2002. – Вип. 10. – С.235 – 244.
4. Словотвірні та синонімічні процеси в абстрактній лексиці сучасної французької мови // V Міжнародна наукова конференція “Семантика мови і тексту”: Матеріали конф. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 138 – 139.
5. Лінгво-філософське трактування абстрактних імен // Всеукраїнська наукова конференція “Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття” (Львів 1996): Тези доповідей – Львів, 1996. – С.191– 192.
6. Лінгвістичні ідеї Львівсько-Варшавської школи //Міжнародна наукова конференція “ Романістичні дослідження: сучасний стан та перспективи” (до 100-річчя романістики у Львівському університеті): Тези доповідей – Львів, 1997. – С.67 – 71.
7. Абстрактність/конкретність як константа іменникової лексики. // Семантика мови і тексту. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції. 2006 р. – Івано-Франківськ – с.150-153.
8. Смислові альтернації абстрактних іменників французької мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – № 26 – с. 123-127.
9. До питання номіналізації інфінітиву у французькій мові // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип.29. – С. 139–141.
10. Стецько Я. Т., Піскозуб З. Ф. Методичні вказівки для самостійної роботи з домашнього читання. / Я. Т. Стецько, З. Ф. Піскозуб. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Малий видавничий центр факультету іноземних мов, 2013. – 28 с.

Біографія

У 1990 році закінчила факультет іноземних мов Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 1990 року по 1993 рік працювала на кафедрі французької філології на посаді лаборанта кафедри.

З 1993 року по 1996 рік навчалася в аспірантурі (керівник – проф. Помірко Р.С.).

З 1996 року працює на посаді асистента, а з 2013 року – на посаді доцента кафедри французької філології.

В 1997 році стажувалася в університеті м. Анже (Франція). Бере участь у наукових конференціях і семінарах.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Семантичні та функціональні властивості абстрактних іменників французької мови” в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка.

Розклад