Лінгвістична інтерпретація середньоверхньонімецьких текстів

Тип: На вибір студента

Кафедра: німецької філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Захаров Ю. М.Інн31, Інн32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Інн31Захаров Ю. М.
Інн32Захаров Ю. М.

Опис курсу

Вибіркова навчальна дисципліна «Лінгвістична інтерпретація середньоверхньонімецьких текстів» поглиблює нормативний курс «Історія німецької мови». Основна мета курсу – навчити студентів читати, розуміти та проводити лінгвістичний аналіз середньоверхньонімецьких текстів.

Курс знайомить студентів з культурно-історичними та часово-просторовими рамками середньоверхньонімецького періоду розвитку німецької мови, писемними пам’ятками цього періоду, орфографічними, фонетичними, морфологічними, синтаксичними та лексичними особливостями текстів середньоверхньонімецьких текстів.

Результати навчання:

знати: культурно-історичні та часово-просторові рамки середньоверхньонімецького періоду розвитку німецької мови; жанрові особливості середньоверхньонімецьких писемних пам’яток ; орфографічні, фонетичні, морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості  середньоверхньонімецьких текстів.

 

вміти: характеризувати жанрові особливості писемних писемними пам’яток свн. періоду

розвитку німецької мови у культурно-історичному контексті; аналізувати свн. тексти на різних рівнях мовної структури (фонетичному, морфологічному, синтаксичному); аналізувати лексичний склад  середньоверхньонімецьких текстів.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус